Presentationer Årskonferensen 2019

Vill du ta del av någon eller några av de presentationer som visades på årskonferensen? Maila eventchef Mia Forslöf, mia.forslof@ssnf.org