Presentationer Årskonferensen 2020

Här kan du ta ta del av presentationerna från årskonferensen 2020.

Måndag den 21 september: 


Main stage: 

14.10-14.35 - From Crank start to Connected Car
Talare: Christian Sahlén, Actia Uppkopplade fordon

14.35-15.00 - Linköping as a Smart City
Talare: Johan Lindén, Gaia

 

Tisdag den 22 september: 


Main stage: 

14.20-14.50 - Telias roll på den svenska infrastrukturmarknaden
Talare: Staffan Åkesson, Telia Infra

15.30-16.00 - Betydelsen av cybersäkerhet ökar kraftfullt 
Talare: Torbjörn Kronander, Sectra AB

Break out 1: 

14.20-14.50 - Det är dags att varudeklarera digitala uppkopplingar
Talare: Jimmy Persson, Svenska Stadsnätsföreningen 

16.10-16.40 - Affärsmodeller för IoT i ett hållbart samhälle
Talare: Jimmy Persson, Svenska Stadsnätsföreningen 

Break out 2:

14.20-14.50 - Hur ser Polhem Infra på infrastruktur-investeringar?
Talare: Mikael Lundin, Polhem Infra

15.30-16.00 - Hur kan kommuner och stadsnät samverka kring IoTlösningarinom ramen för upphandlingsregelverket? 
Talare: Kaisa Adlercreutz, Front Advokater

 

Onsdag den 23 september:


Main stage:

08.40-09.20 - Reflektioner och erfarenheter om vårt ändrade beteende under pandemin
Talare: Ulf Melin, Linköpings universitet

10.10-10.40 - Så kan byanäten samverka med övriga bredbandssektorn 
Talare: Thomas S. Nilsson, Byanätsforum

Break out 1:

10.10-10.40 - På spaning efter driftsäkerhet 
Talare: Annika Bergman, Post- och telestyrelsen 

Break out 2:

10.10-10.40 - Riskerna med att ersätta fast bredbandsinfrastruktur med enklare alternativ
Talare: Marco Forzati, RISE