Presentationer Bredbandsbåten 2018

Här kan du ta ta del av presentationerna från Bredbandsbåten 2018.

DAG 1

09.35-10.05 - GS1 - Operatörsrollen i förändring - Jon Karlung, Bahnhof

10.15-10.45 - 1:1 - Bättre affärsrelation med operatörer genom digitalt gränssnitt i CESAR2 - Jörgen Russing, IP-Only

10.15-10.45 - 1:2 - Utmaningar, behov och möjligheter med 5G - Kenneth Fredriksen, Huawei

10.55-11.25 - GS2 - Telias nya organisation, hur möter de konkurrensen - Ove Alm, Telia Infra

11.30-12.05 - GS3 - Dagens KO-affärer har funnits med ett tag - Patrik Forsström, e-centret

13.20-13.50 - 3:1 - Fiberutrullningen i Europa, Magnus Angermund, FTTH Council

13.20-13.50 - 3:2 - Öppenhet minst lika viktigt i fastighetsförvaltning - Jonas Tannerstad, Örebrobostäder
Väldigt stor fil, så maila mia.forslof@ssnf.org så delar vi den via Sprend.com

13.20-13.50 - 3:3 - Erfarenheter från sommarens extremväder - Lars-Eric Larsson, Telia

14.00-14.45 - GS4 - Säkerhet vs Integritet - Nils Funcke

14.45-15.05 - GS5 - PTS syn på hur stadsnäten ska vara med och uppnå regeringens bredbandsmål - Dan Sjöblom, PTS.
Ingen presentation.

15.45-16.15 - GS6 - Hur ser branschens säkerhetsskydd ut kommande år? Kim Hakkarainen, PTS

16.25-16.55 - 6:1 - AI oroar svenskarna - men varför? Dr. Christian Guttmann

16.25-16.55 - 6:2 - Cyberhot, IT-hot och annat elände - Mikael Wedin, FOI
Presentationen delas ej.

16.25-16.55 - 6:3 - Hur kommer vi åt fusket i branschen? - Mattias Grafström, Telekområdgivarna


DAG 2

MS 1 - Vilken roll får stadsnäten i nya totalförsvaret - Anna Wibom, PTS

MS 2 - Så ska Blekinges vita fläckar försvinna... - Åse Larsen, Affärsverken Karlskrona

MS 3 - Netnod om projekt Internetaccess, ett gemensamt projekt... - Nicki Rigo, Netnod

MS 4 - Vad är det som driver Bahnhofs passion... - Jon Karlung, Bahnhof

MS 5 - Stadsnätet - en viktig del i kommunens krishantering - Thomas Engström, Fibra

MS 6 - Så skapar Stokab resiliens i det uppkopplade Stockholm - Veronica Thunholm, Stokab och Åke Sundin, S:t Erik Kommunikation

MS 7 - Stadsnät som jobbar med säkerhet i praktiken - Pär-Olof Svensson, Gothnet

MS 8 - Stadsnätens Säkerhetshandbok - Jimmy Persson, Stadsnätsföreningen

MS 9 - Navet - en del av driftsäkerhetsarbetet - Mats Idberg, PTS

MS10 - Så kommer du igång med IoT - Bo Lindberg, Öresundskraft

MS11 - Robust fiber och nya bilagor - Lars Björkman, Robust Fiber

MS12 - Så utvecklar du nätet med tiden så att hela infrastrukturen harmoniserar - Johan Odensåker, Utsikt Bredband

MS13 - Utveckling inom Robust fiber - Martin Rawet, STF Ingenjörsutbildning och Robust Fiber utbildningsråd

MS15 - Unik programvara automatiserar och moderniserar ditt stadsnät - Tor Borrhed, Maintrac
Presentationen delas ej.

MS16 - Automation i stadsnätsaffären - Johan Hagert, Hubory

MS17 - PTS riskklassificering - En utmaning högre upp i nätet - Anders Flodin, Digpro

MS18 - Svartfiber till villa - Jimmy Persson, Stadsnätsföreningen

MS19 - Nationella affärer är avgörande för stadsnätens tillväxt - Martin Gedda, Netwest, Björn Jonsson, Norrsken, Peter Bryne, Stadsnätsföreningen

MS20 - Hur kan man aktivt jobba med Dataskydd/GDPR - Richard Barry, Sytorus

MS21 - Stadsnätsföreningens leverantörsavtal i ny tappning - Per Lindström, Stadsnätsföreningen

MS22 - Hur får vi in nya tjänsteleverantörer i IoT-näten? - Martin Edofsson, Blink Services

MS24 - GDPR innebär olika åtaganden beroende på vilken affärsmodell stadsnätet har - Leo Safford, Com Hem, Lars Wessman, Varberg Energi, Elin Bertilsson, MittNät

MS25 - Digitaliseringen är samhällskritisk - Thomas Jarne, Eltel

MS26 - Smarta och trygga IoT-tjänster - en lönsam affär - Fredrik Albertsson, Alleato