Presentationer Bredbandsbåten 2019

Här kan du ta ta del av presentationerna från Bredbandsbåten 2019.

GEMENSAMMA SEMINARIUM

GS1 - Topp-10-utmaningar inom cybersäkerhet - Anne-Marie Eklund Löwinder

GS2 - Grundkurs i 5G - Fredrik Tufvesson

GS3 - 5G - Världens nya mobilnät - Bengt Nordström

GS6 - Digitalisering i offentlig sektor - Louise Callenberg

UNDERSEMINARIUM

US1:2 - Säkerhet och IoT - Marcus Rejås

US3:1 - 5G i stadsnätens regi - Peter Bryne

US3:2 - Umeå kommun satsar på 5G - Kjellander och Gammelgård

US3:3 - Vart är vi på väg nu då? - Oskar Paulsson och Nicklas Boqvist, Huawei

US5:2 - AI för framtidens välfärd - Caroline Andersson

US5:3 - Smarta städer i praktiken - Per Holm

US6:2 - Så samarbetar Västra Götalandsregionen med bredbandsaktörerna - Eric Åkerlund

US6:3 - Samarbete mellan kommun och stadsnät - Viktigt för välfärden! - Jonas Florén

MINISEMINARIUM (Birka)

MS2 - Hur får stadsnäten de kommunala tjänstemännen att förstå möjligheterna? - Johan Nyström och Ulf Linderoth

MS5 - För landsbygden är bredband en överlevnadsfråga - My Bergdahl

MS7 - Så kommer taktilt internet förändra branschen - Jimmy Persson

MS8 - Hur möter jag som stadsnät säkerhetskraven - Jimmy Persson

MS9 - Är din fiber kapad? - Stefan Simon

MS10 - Det digitala kundmötet - Peter Bryne (maila mia.forslof@ssnf.org om du önskar få denna presentation)

MS11 - Sveriges Allmännytta berättar om en ökad förändringsvilja i spåren av digitaliseringen - Carl Ståhle

MS13 - 1 år med GDPR - David Schreiber

MS14 - Stadsnätsföreningens verktygslåda - Per Lindström

MS15 - Bli ett bättre FTTH-företag genom internationell samverkan - Mikael Häussling Löwgren

MS16 - KO:n som visste för mycket - Henrik Thurén och Martin Christensson, Netadmin Systems

MS17 - Behöver du fysiskt skydda dina noder? - Magnus Cederäng Infralogic

MS19 - Nyttan av att känna till sitt nät - Anders Flodin Digpro och Tobias Stranning Vinnergi