Höstforum

Stadsnätsföreningen har lanserat ett nytt konferenskoncept - Höstforum. Tack till alla som deltog under konferenstillfällena under hösten/vintern 2021!

Stadsnätsföreningens höstkonferens Bredbandsbåten, som har varit ett framgångsrikt koncept och uppskattat bland deltagare, arrangerades för sista gången 2019. Under de senaste åren har det funnits en önskan om att tänka om kring konceptet med kryssning, framför allt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Därför fick Stadsnätsföreningens eventchef Mia Forslöf under våren 2020 i uppdrag att göra en genomlysning av vilka förutsättningar som fanns för att utveckla och modernisera höstens konferensverksamhet.

Resultatet blev ett färskt och aktuellt konferensupplägg under namnet Höstforum som genomförs under tre tillfällen i tre geografiska fokusområden. Konferenserna har ett brett övergripande aktuellt program under första dagen och ett starkt regionalt fokus under andra dagen med förhoppning om att locka fler politiker på kommunal och regional nivå.

Mia2.jpg

MIA FORSLÖF
Event- och utställaransvarig 
mia.forslof(at)ssnf.org
Mobil: +46 (0)70 822 96 40

Fia.jpg

SOFIA ROSENKVIST
Bokningsansvarig konferens, logi & aktiviteter
sofia.rosenkvist(at)ssnf.org
Mobil: +46 (0)70 655 92 18