Höstforum

Stadsnätsföreningen lanserar nytt konferenskoncept hösten 2021. Program och anmälan kommer inom kort.

Stadsnätsföreningens höstkonferens Bredbandsbåten, som har varit ett framgångsrikt koncept och uppskattat bland deltagare, arrangerades för sista gången 2019. Under de senaste åren har det funnits en önskan om att tänka om kring konceptet med kryssning, framför allt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Därför fick Stadsnätsföreningens eventchef Mia Forslöf under våren 2020 i uppdrag att göra en genomlysning av vilka förutsättningar som fanns för att utveckla och modernisera höstens konferensverksamhet.

Resultatet blev ett färskt och aktuellt konferensupplägg med genomförande på tre orter, från Luleå i norr till Växjö i söder. Konferenserna kommer att ha ett brett övergripande aktuellt program under första dagen och ett starkt regionalt fokus under andra dagen med förhoppning om att locka fler politiker på kommunal och regional nivå. Stadsnätsföreningen hoppas att dessa konferenser ska kunna genomföras i fysiskt format om det går i linje med eventuella restriktioner.

Datum och platser för de tre konferenserna är planerade enligt följande:

  • Höstforum Norrland - Luleå, Kulturens Hus, 26–27 oktober 
  • Höstforum Svealand - Örebro, Conventum, 10–11 november
  • Höstforum Götaland - Växjö Konserthus, 2–3 december

Mia2.jpg

MIA FORSLÖF
Event- och utställaransvarig 
mia.forslof(at)ssnf.org
Mobil: +46 (0)70 822 96 40

Fia.jpg

SOFIA ROSENKVIST
Bokningsansvarig konferens, logi & aktiviteter
konferens(at)ssnf.org 
Mobil: +46 (0)70 655 92 18