Höstforum

Stadsnätsföreningen lanserar nytt konferenskoncept hösten 2021 - Höstforum.

Stadsnätsföreningens höstkonferens Bredbandsbåten, som har varit ett framgångsrikt koncept och uppskattat bland deltagare, arrangerades för sista gången 2019. Under de senaste åren har det funnits en önskan om att tänka om kring konceptet med kryssning, framför allt ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Därför fick Stadsnätsföreningens eventchef Mia Forslöf under våren 2020 i uppdrag att göra en genomlysning av vilka förutsättningar som fanns för att utveckla och modernisera höstens konferensverksamhet.

Resultatet blev ett färskt och aktuellt konferensupplägg som kommer att genomföras under tre tillfällen i tre geografiska fokusområden. De tre tillfällena kommer att gå under namnen Höstforum Norrland, Höstforum Sveland och Höstforum Götaland. Konferenserna kommer att ha ett brett övergripande aktuellt program under första dagen och ett starkt regionalt fokus under andra dagen med förhoppning om att locka fler politiker på kommunal och regional nivå.

Höstforum Norrland genomförs i digital form

På grund av fortsatta restriktioner har Stadsnätsföreningen beslutat att den konferens – Höstforum Norrland – som skulle genomförts i Luleå den 26-27 oktober kommer att genomföras i digital form.

Det innebär att konferensens första dag med nationellt tema flyttas fram till den 10 november och kommer att livesändas för Höstforum Norrlands deltagare från Örebro i samband med Höstforum Svealand.

Höstforum Norrlands andra dag med regionalt tema kommer att arrangeras som planerat den 27 oktober – men även den i digitalt format.

Program för Höstforum Norrland

 

Arbetet med Höstforum Svealand och Höstforum Götaland fortsätter

Stadsnätsföreningen följer kontinuerligt de förändringar som görs i nationella och lokala rekommendationer till följd av pågående pandemi. Föreningens förhoppning är att kunna genomföra såväl Höstforum Svealand som Höstforum Götaland enligt plan.


Program för Höstforum Svealand och Götaland

 

 

Datum och platser för de tre konferenserna är planerade enligt följande:


Höstforum Norrland
Digitalt, 27 oktober – Höstforum Norrland med regionalt tema
Digitalt, 10 november– Höstforum med nationellt program
Anmäl dig till Höstforum Norrland här.


Höstforum Svealand

Örebro, Conventum, 10–11 november.
Anmäl dig till Höstforum Svealand här.


Höstforum Götaland
 
Växjö Konserthus, 2–3 december.
Anmäl dig till Höstforum Götaland här.

Mia2.jpg

MIA FORSLÖF
Event- och utställaransvarig 
mia.forslof(at)ssnf.org
Mobil: +46 (0)70 822 96 40

Fia.jpg

SOFIA ROSENKVIST
Bokningsansvarig konferens, logi & aktiviteter
konferens(at)ssnf.org 
Mobil: +46 (0)70 655 92 18