Utställare

SSNF-Umeå-5402.jpg
SSNF-Umeå-5430.jpg

Är du intresserad av att medverka utställande företag på Stadsnätsföreningens konferenser?

I samband med Stadsnätsföreningens konferenser anordnas en mindre mässa/utställning.

Här har föreningens associerade medlemmar möjlighet att presentera sina produkter och tjänster för föreningens medlemmar, vilka representerar stadsnät, energibolag, kommuner och leverantörer på marknaden.

Är du intresserad?

Vill du ha information om sponsorpaket, utställarplatser, annonsering och priser? Kontakta Mia Forslöf via mia.forslof@ssnf.org eller 070-822 96 40.

SSNF-Umeå-5406.jpg
SSNF-Umeå-5390.jpg

Vill du ställa ut eller vill du ha mer information? Kontakta:

Mia2.jpg

MIA FORSLÖF
Event- och utställaransvarig 
E-post: mia.forslof(at)ssnf.org
Mobil: +46 (0)70 822 96 40