Stadsnätsföreningen

Utbildningar inom Robust fiber

Robust fiber utbildningar: Projektör, Besiktningsman, Preparandkurs personcertifikat anläggning och preparandkurs utbildningsbevis anläggning.

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar för robust fiberanläggning – Robust fiber. Anvisningarna beskriver de minimikrav som gäller vid förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa.

Robust fiber har utbildningspartners för utbildning inom konceptet. Det är allt från preparandkurser till längre utbildningsinsatser som erbjuds. Därtill finns det möjlighet att göra prov för utbildningsbevis eller för personcertifiering enligt Robust fiber. gå in på länken nedan så får du tillgång till all uppdaterad information gällande certifiering och utbildning.

 

Länk till utbildningar inom Robust fiber

 

 

 

BESÖK ROBUST FIBERS HEMSIDA

Robust fibers hemsida, länk: