AFFÄREN IoT GRUNDUTBILDNING

Få en ökad förståelse om vad Internet of Things är och vilka möjligheter stadsnäten har på den nya marknaden.På kursen går du genom drivkrafterna, scenarier för IoT och stadsnäten, olika affärsmodeller, risker och framgångsfaktorer samt drift och informationssäkerhet i samband med IoT.

GRUNDUTBILDNING

AFFÄREN IoT

STOCKHOLM | 10 APRIL 2019

 

Anmälan och mer information

Länk till mer information och om utbildningens upplägg.

 

 

Kursinnehåll: 

Förmiddag

1. IoT är en ny affär men glöm inte att M2M redan finns
Var är vi just nu i utvecklingen?

2. Vilka är drivkrafterna bakom IoT och digitalisering
och hur ser omvärlden ut?

3. Vilka är de tekniska byggstenarna för IoT-affären?
Vilka är de konkurrerande standarderna och hur fungerar de?
Applikationer och tjänster – Digitala plattformar för IoT – Fasta och trådlösa nätverk – Ändutrustning – Stadens kontrollrum

4. Förslag på 5 olika scenarier för IoT anpassade till stadsnätets
förutsättningar – Teknisk uppbyggnad

5. IoT Marknadsbeskrivning
Vilka är aktörerna och inom vilka sektorer söker de sina affärer samt
hur mogna är de?

Eftermiddag

6. Genomgång av typfall, nyttor och digitala tjänster inom olika sektorer

7. Beskrivning och genomgång av ett autentiskt modellområde för den smarta staden
Vad är det som egentligen kopplas upp och hur ser volymerna ut?
Vilken typ av nät krävs och hur används de?

8. IoT affärsmodeller
Förändrad affärsmodell för IoT – Samverkan med dagens affärsmodell
– Kort introduktion till betalningsmodeller

9. Risker, beroenden och framgångsfaktorer
Konkurrenssituationen för stadsnäten – Regulatoriska frågor
– Vad är viktigt att tänka på?

10. Drift- och informationssäkerhet, en nödvändighet för IoT

 

Föreläsning kommer att varvas med grupparbete
och mentifrågor under dagen

 

Tid

Onsdag 10 april
klockan 09.00–16.00
Antalet platser är begränsat!

Plats

Stadsnätsföreningens lokaler
på Drottningatan 94 i Stockholm.

Avgift

Kursavgift för stadsnätsmedlem i Stadsnätsföreningen 5 750:-.
Avg inkluderar dokumentation och kaffe-lunch-kaffe.
Merv.skatt tillkommer.

Föreläsare

Mikael Stenqvist och
Patrik Forsström
WSP Telekom

Utbildningsansvarig

Mia Forslöf
mia.forslof@ssnf.org
0708-22 96 40

 

 

Stadsnätsföreningen förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda och har ej har möjlighet att ersätta
biljettkostnader vid händelse av inställt evenemang.