Affären IoT

Kursen riktar sig till beslutsfattare och ansvariga som vill få en ökad förståelse om vad Internet of Things är och vilka möjligheter stadsnäten har på den nya marknaden för det uppkopplade samhället.

UTBILDNING

 Affären IoT

STOCKHOLM | 14 MAJ 2018

 

 Kursen riktar sig till beslutsfattare och ansvariga som vill få en ökad förståelse om vad Internet of Things är och vilka möjligheter stadsnäten har på den nya marknaden för det uppkopplade samhället. Kursen ger en bra överblick på både de tekniska byggstenarna och affärsmodellerna för IoT och beskriver 5 möjliga scenarier för stadsnätens utveckling.

Denna utbildning är endast för stadsnätsmedlemmar. 

 

Anmälan och mer information

Denna utbildning är endast för stadsnätsmedlemmar. 

Länk till mer information och om utbildningens upplägg. 

 

Tid

Klockan 09.00–16.00

 Onsdag 14 maj

Antalet platser är begränsat!

 

Plats

Stockholm

Vi återkommer om lokalinformation.

 

Avgift

Kursavgift för stadsnätsmedlem i Stadsnätsföreningen 5 750:-.

Avgiften inkluderar dokumentation och fika.

Merv.skatt tillkommer.


Föreläsare

Mikael Stenqvist och
Patrik Forsström
WSP Telekom

 


Utbildningsansvarig

Mia Forslöf
mia.forslof@ssnf.org
0708-22 96 40

 

 

 

I samarbete med: