Fördjupad produktutbildning IoT

Produktutbildning IoT riktar sig till dig som vill fördjupa dig i affärsmodeller och affärskalkyler för distribution av digitala tjänster över stadsnätet.

FÖRDJUPAD PRODUKT-

 UTBILDNING IoT

STOCKHOLM | 15 MAJ 2018

 

 Produktutbildning IoT riktar sig till dig som vill fördjupa dig i affärsmodeller och affärskalkyler för distribution av digitala tjänster över stadsnätet. Vi kommer att gå igenom 5 olika scenarier och titta på hur affären är uppbyggt. Hur Ekosystemet av digitala tjänster ser ut och vilka de möjliga produkterna är för respektive modell samt hur betalningsflödet ser ut. Vi kommer också gå igenom huvudparametrar som styr IoT-affären och jobba i affärskalkylerna för att se och förstå följderna av olika antaganden.

Denna utbildning är endast för stadsnätsmedlemmar. 

 

Anmälan och mer information

Denna utbildning är endast för stadsnätsmedlemmar.

Länk till mer information och om utbildningens upplägg.

 

Tid

Klockan 09.00–12.00

 Onsdag 15 maj

Antalet platser är begränsat!

 

Plats

Stockholm

Vi återkommer om lokalinformation.

 

Avgift

Kursavgift för Stadsnätmedlem i Stadsnätsfabriken 3 900:-.

Avgiften inkluderar dokumentation och fika.

Merv.skatt tillkommer.


Föreläsare

Mikael Stenqvist och
Patrik Forsström
WSP Telekom

 


Utbildningsansvarig

Mia Forslöf
mia.forslof@ssnf.org
0708-22 96 40

 

 

 

I samarbete med: