4–5 JUNI: FÖRDJUPNINGSUTBILDNING OM SÄKERHETSSKYDD

[Ny lag 1 april!] Skyddet av Sveriges säkerhet – vilken roll spelar du och din verksamhet? Kursen är i första hand framtagen för de som har ett verksamhets- eller säkerhetsansvar, samt de som arbetar praktiskt med säkerhetsfrågor i verksamheten. Utöver att skapa förståelse för säkerhetsskydd och vad den nya lagen innebär går kursen även igenom hur den egna verksamheten kommer att påverkas av lagen.


FÖRDJUPNINGSUTBILDNING OM

 SÄKERHETSSKYDD

STOCKHOLM | 4–5 JUNI 2019

 

Skyddet av Sveriges säkerhet – vilken roll spelar du och din verksamhet?
Kursen är i första hand framtagen för de som har ett verksamhets- eller säkerhetsansvar, samt de som arbetar praktiskt med säkerhetsfrågor i verksamheten. Utöver att skapa förståelse för säkerhetsskydd och vad den nya lagen innebär går kursen även igenom hur den egna verksamheten kommer att påverkas av lagen.

Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Huvudsyftet med lagen och tillhörande förordning är att skydda s k säkerhetskänsliga verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet. Sektorn elektronisk kommunikation lyfts av lagstiftaren särskilt fram som en sektor med samhällsviktiga verksamheter.

Verksamhetsutövare som riskerar att träffas av lagstiftningens krav måste själva ta ställning till tillämpligheten genom att genomföra en s k säkerhetsskyddsanalys, där bl a konsekvenser, skyddsvärden, sårbarheter och hotbild noga analyseras.

För att stötta i detta arbete erbjuds nu två utbildningar i den nya säkerhetsskyddslagen; en grundutbildning och en fortsättningskurs. Utbildningarna genomförs av seniora konsulter från Knowit med stor erfarenhet från Säkerhetspolisen och inom området andra centrala myndigheter, av såväl teoretiskt som praktiskt arbete med säkerhetsskydd.

 

Fördjupningsutbildning – två heldagar

Deltagande i fördjupningskursen kräver genomförd grundutbildning. Fortsättningskursen erbjuder fördjupade kunskaper i de olika åtgärdsdelarna inom säkerhetsskyddet och vad de innebär i praktiken. En stor del av kursen ägnas också åt processen för genomförande av en säkerhetsskyddsanalys där varje steg gås igenom i tur och ordning. Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha en god förståelse av säkerhetsskyddets olika delar och syftet bakom och processen med att genomföra en säkerhetsskyddsanalys.
Kursen innehåller bl a fördjupning inom följande delar:

  • Sekretess och säkerhetsskydd. Denna del syftar till att skapa förståelse för den centrala kopplingen mellan säkerhetsskyddslagen och offentlighets och sekretesslagen.
  • Åtgärder under säkerhetsskyddslagen: Informationssäkerhet, inklusive ITsäkerhet, Fysisk säkerhet, Personalsäkerhet och Säkerhetsskyddad upphandling.
  • Syftet med att ha en säkerhetsskyddsanalys och processen för att genomföra den.
  • Säkerhetsskyddsplan, dvs utfallet av analysen.
  • Dessutom får vi kort igenom tillsynsstrukturen och resultaten i det betänkande som redovisades den 30 november 2018, samt vad som kanske följer utifrån det avseende sanktioner m m.

 

Anmälan och mer information

Länk till mer information och om utbildningens upplägg.

 

 

Tid

Tisdag 4 juni kl 09.00–17.00 och
onsdag 5 juni kl 08.30–16.30.
Antalet platser är begränsat!

 

Plats

Stadsnätsföreningens lokaler
på Drottningatan 94 i Stockholm.

 

Avgift

Ordinarie kursavgift 9 500:-.
Kursavgift för medlem i Stadsnätsföreningen 8 900:-.
Avg inkluderar dokumentation och kaffe-lunch-kaffe.
Merv.skatt tillkommer.


Föreläsare

Marie Sjöberg
Knowit

 


Utbildningsansvarig

Mia Forslöf
mia.forslof@ssnf.org
0708-22 96 40

 

 

 

I samarbete med:

 

 

___________________________________________________

Stadsnätsföreningen förbehåller sig rätten
att ställa in utbildningen vid för få anmälda
och har ej har möjlighet att ersätta
biljettkostnader vid händelse av inställt evenemang.

 

 

MIA FORSLÖF

Eventchef
mia.forslof(at)ssnf.org
Tel : +46 (0)16 517 012 
Mobil: +46 (0)708 22 96 40

PER LINDSTRÖM

Kommersiell Produktchef
per.lindstrom(at)ssnf.org
Tel : +46 (0)8 214 606
Mobil: +46 (0)70 548 31 24