VIA VIDEO: GRUNDUTBILDNING OM SÄKERHETSSKYDD 24 OKTOBER

[Ny lag 1 april!] Skyddet av Sveriges säkerhet – vilken roll spelar du och din verksamhet? Kursen är i första hand framtagen för de som har ett verksamhets- eller säkerhetsansvar, samt de som arbetar praktiskt med säkerhetsfrågor i verksamheten. Utöver att skapa förståelse för säkerhetsskydd och vad den nya lagen innebär går kursen även igenom hur den egna verksamheten kommer att påverkas av lagen.


GRUNDUTBILDNING OM

 SÄKERHETSSKYDD

VIA VIDEO TORSDAG 24 OKTOBER 2019 KL 08.30–12.00

 

Skyddet av Sveriges säkerhet – vilken roll spelar du och din verksamhet?
Kursen är i första hand framtagen för de som har ett verksamhets- eller säkerhetsansvar, samt de som arbetar praktiskt med säkerhetsfrågor i verksamheten. Utöver att skapa förståelse för säkerhetsskydd och vad den nya lagen innebär går kursen även igenom hur den egna verksamheten kommer att påverkas av lagen.

 

Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Huvudsyftet med lagen och tillhörande förordning är att skydda s k säkerhetskänsliga verksamheter av betydelse för Sveriges säkerhet. Sektorn elektronisk kommunikation lyfts av lagstiftaren särskilt fram som en sektor med samhällsviktiga verksamheter.

Verksamhetsutövare som riskerar att träffas av lagstiftningens krav måste själva ta ställning till tillämpligheten genom att genomföra en s k säkerhetsskyddsanalys, där bl a konsekvenser, skyddsvärden, sårbarheter och hotbild noga analyseras.

För att stötta i detta arbete erbjuds nu två utbildningar i den nya säkerhetsskyddslagen; en grundutbildning och en fortsättningskurs. Utbildningarna genomförs av seniora konsulter från Knowit med stor erfarenhet från Säkerhetspolisen och inom området andra centrala myndigheter, av såväl teoretiskt som praktiskt arbete med säkerhetsskydd. 

 

Grundutbildning – en halv dag

Utbildningen ger en grundläggande förståelse för den nya lagstiftningen och dess krav samt vad det innebär att träffas av dem. Efter genomförd utbildning ska deltagarna kunna besvara följande frågor:

  • Vad är säkerhetsskydd?
  • Vilka verksamheter träffas av lagstiftningen?
  • Hur ser huvuddragen i den nya lagen ut? I denna del omfattas centrala begrepp såsom Sveriges säkerhet, säkerhetskänslig verksamhet, säkerhetsskyddsklassificerad information m m. Vi går också igenom grunderna i säkerhetsskyddets olika delar.
  • Vilka krav ställs på verksamhetsutövarna?
  • Hur hänger säkerhetsskyddsregelverket ihop med andra krav, såsom GDPR, FHL (förtagshemlighetslagen), NIS, LEK, och PTS föreskrifter?

 

Anmälan och mer information

Länk till mer information och om utbildningens upplägg.

 

 

Tid och plats

Via Video Torsdag 24 oktober 2019 kl 08.30–12.00

 Antalet platser är begränsat!

 

Avgift

Ordinarie kursavgift 1 890:-.
Kursavgift för medlem i Stadsnätsföreningen 1 290:-.
Avg inkluderar dokumentation via mail.

Merv.skatt tillkommer.


Föreläsare

Marie Sjöberg
Knowit

 


Utbildningsansvarig

Mia Forslöf
mia.forslof@ssnf.org
0708-22 96 40

 

 

 

I samarbete med:

 

___________________________________________________

Stadsnätsföreningen förbehåller sig rätten
att ställa in utbildningen vid för få anmälda
och har ej har möjlighet att ersätta
biljettkostnader vid händelse av inställt evenemang.

 

 

MIA FORSLÖF

Eventchef
mia.forslof(at)ssnf.org
Tel : +46 (0)16 517 012 
Mobil: +46 (0)708 22 96 40

PER LINDSTRÖM

Kommersiell Produktchef
per.lindstrom(at)ssnf.org
Tel : +46 (0)8 214 606
Mobil: +46 (0)70 548 31 24