Markåtkomst för fiberförläggning

Juridiska möjligheter att få markåtkomst, både kortsiktigt och långsiktigt. Till exempel avtal, servitut, gemensamhetsanläggning, ledningsrätt, andrahandsupplåtelse, nya bredbandslagen.

FÖR FIBERANLÄGGNING 

MARKÅTKOMST

STOCKHOLM | 31 MAJ 2018

 

Innehåll

     • Information om Lantmäteriets pågående verksamhet och utmaningar.
     • Hur bredbandsförrättningar hanteras på lantmäterimyndigheterna.
     • Juridiska möjligheter att få markåtkomst, både kortsiktigt och långsiktigt. Till exempel avtal, servitut, gemensamhetsanläggning, ledningsrätt, andrahands-upplåtelse, nya bredbandslagen.
     • Samförläggning.
     • Olika förvaltningsformer för att sköta nätet.
     • Vanliga frågor med svar som förekommer i bredbandsbranschen.
     • Egna exempel från deltagarna.

 

Anmälan och mer information

Länk till mer information

 

Tid

Klockan 09.00–12.30

 Torsdag 31 maj

Antalet platser är begränsat!

 

 

Plats

Stadsnätsföreningens lokaler
på Drottningatan 94 i Stockholm.

 

Avgift

Ordinarie kursavgift  2 500:- .

Kursavgift för medlem i Stadsnätsföreningen 1 500:-.

Avgiften inkluderar halvdagsseminarium och förmiddagsfika.

Merv.skatt tillkommer.


Föreläsare

Björn Bodin, Lantmäteriet

 


Utbildningsansvarig

Mia Forslöf
mia.forslof@ssnf.org
0708-22 96 40