Utbildning Offentlighets- och sekretesslagstiftningen

En genomgång av offentlighetsprincipens grundstenar och en genomgång av vad som är allmän handling, statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Dessutom behandlas frågor såsom sekretess, meddelarfrihet och tystnadsplikt.

   

OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESS

 lAGSTIFTNINGEN

STOCKHOLM | 16 MAJ 2018

 

 Ända sedan 1700-talet har det funnits regler om offentlig öppenhet i Sverige och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag. För den enskilde tjänstemannen inom offentlig sektor är det viktigt att ha kunskaper kring reglerna för att kunna avgöra om en handling kan utlämnas eller inte.

Kursen inleds med en genomgång av offentlighetsprincipens grundstenar och en genomgång av vad som är allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Vidare behandlas frågor kring sekretess, meddelarfrihet och tystnadsplikt. Under slutet av dagen ges praktiska råd kring utlämnande av allmänna handlingar och upprättandet av avslagsbeslut.

 

Anmälan och mer information

Länk till mer information 

 

Tid

Klockan 13.00–16.30

 Onsdag 16 maj

Antalet platser är begränsat!

 

Plats

Stadsnätsföreningens lokaler
på Drottningatan 94 i Stockholm.

 

Avgift

Ordinarie kursavgift 5 900:-.

Kursavgift för medlem i Stadsnätsföreningen 4 600:-.

Kursavgift för medlem i Stadsnätsfabriken 3 910:-.

Avg inkluderar dokumentation och fika.

Merv.skatt tillkommer.


Föreläsare

David Schreiber

Front Advokater
David.Schreiber(@)front.law
072-588 76 76


Utbildningsansvarig

Mia Forslöf
mia.forslof@ssnf.org
0708-22 96 40

 

 

 

I samarbete med: