Är du Fiberstadens blivande fiberprojektör?

Mitt i Sverige, efter hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun. Från Stockholm till Hudiksvall med snabbtåg är restiden 2,5 timmar och både Sundsvall och Gävle ligger inom ca en timmes restid med tåg.

Här bor 37 000 glada hudikbor, varav 15 500 i Hudiksvalls tätort som för övrigt är en av Norrlands allra äldsta städer med en bevarad fiskarstad i centrum.


Fiberstaden är ett av Hudiksvall och Nordanstigs kommuner samägt bolag.
Vi bedriver stadsnätsverksamhet i kommunerna och sköter IT-drift och underhåll för de båda kommunernas verksamheter. Fiberstaden bygger tillsammans med Hudiksvall och Nordanstigs kommun en modern IT-verksamhet och är inne i ett omfattande förnyelsearbete.


Arbetsuppgifter

Stadsnätsverksamheten har till uppdrag att etablera, driva och utveckla utbyggnaden av Hudiksvalls och Nordanstigs Stadsnät. Då vi nu är inne i en intensiv utbyggnad söker vi en erfaren projektör som ska arbeta självständigt och vara en drivande kraft framåt.

Övergripande ansvar är att planera, projektera och dokumentera i dpCom.
Projektleda, driva och slutföra inplanerade fiberarbeten.
Kommunicera med myndigheter och markägare, hantera servitut och ansöka om marktillstånd hos trafikverket, länsstyrelsen mm.
Skapa ekonomiska kalkyler som underlag för offerter.
Att följa upp dina uppdrag och ha ansvar för budget, tidsplaner, resursplanering samt för avrapportering under projektet och vid dess slut.

Gör en digital ansökan via denna länk.


Vid frågor eller funderingar, kontakta

Bia Larsson, VD, telefon 0650-55 60 02 eller mail bia.larsson@fiberstaden.se


eller
Anna-Carin Pålsson, Arbetsledare, telefon 0650-55 60 04 eller mail anna-carin.palsson@fiberstaden.se
Varmt välkommen med din ansökan!