Ekonomi- & Administrations-ansvarig sökes

till Svenska Stadsnätsföreningen

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Stadsnätsföreningen rör sig i händelsernas centrum när det kommer utbyggnad av bredband och digitaliseringen av samhället. Inom Stadsnätsföreningen verkar man för att utveckla branschen och dess medlemmar genom att t.ex. förhandla och driva olika branschgemensamma avtal, tillhandahålla stöd genom utbildningar, mallar och gemensamma system. En annan viktig del är alla de undersökningar och analyser som görs i föreningens regi, vilket gör att föreningen är en etablerad debattör i svensk media med över 500 olika införanden om året. Utöver det arrangerar man två konferenser per år som varje gång samlar ett stort antal deltagare från branschen och politiken. Alla medarbetare är nyckelpersoner. En välfungerande ekonomi – och administrationshantering är avgörande för att föreningen ska fortsätta att vara framgångsrik.

Detta är en rekrytering med start omgående. Kontoret är beläget i Stockholm city. Du rapporterar till VD. Länk till mer information och ansökan >>

 

Ekonomi- och administrationsansvarig till Svenska Stadsnätsföreningen

Trivs du med klassiska ekonomiuppgifter samtidigt som du är social och vill etablera nya kontakter i din vardag? Föredrar du laganda där gemensamt arbete gör skillnad?

Här finns chans för dig som vill ta ett nästa karriärsteg. Du kommer att, utöver ekonomiansvaret även ansvara för kontorets trivselfrågor.

Låter det spännande? Sök tjänsten redan idag, urval sker löpande.

Arbetsuppgifter

Ekonomi
 • Leverantörsfakturor; registrering, attesthantering och betalningar.
 • Kundfakturor (serviceavgifter, tidningsannonser mm)
 • Inhämta underlag för fakturering.
 • Bevakning av inbetalningar av samtliga kundfakturor.
 • Påminnelsehantering/inkasso.
 • Löpande redovisning; moms- och arbetsgivardeklarationer, periodiseringar, internfördelningar och avskrivningar mm.
 • Periodiska rapporter och punktskatt.
 • Avstämningar balanskonton månadsvis.
 • Resultat- och balansrapporter kvartalsvis och kvartalsvisa projektrapporter.
 • Månatliga lönekörningar inklusive avvikelserapportering, hantering av utlägg, traktamenten samt arvoden och kontrolluppgifter.
 • Kontakter med bank, skatteverket och bolagsverket vid behov.
 • Systemansvarig systemet Fortnox.
 Bokslut och årsredovisningar
 • Planering av boksluts- och årsredovisningsarbetet.
 • Kontakt med redovisningsbyrå, revisor och lekmannarevisorer.
 • Framtagning av material till bokslutsarbetet; Ansvara för årsredovisning i original med revisionsberättelse. Lägga ut på hemsidan. Skicka in till Bolagsverket för AB.
 Budgetarbete
 • Tillsammans med VD planera budgetarbetet.
 • Ta fram budgetsiffror för personal och kontorsdrift.
 • Stämma av siffor och göra styrelseunderlag.
 Arbetsuppgifter - Styrelsen
 • Fastställa datum för styrelsemöten och styrelsekonferenser, förberedande möten tillsammans med VD och ordförande samt vara sammankallande för dessa.
 • Delta i förberedande möten, samt skicka kallelse till styrelse m.fl.
 • Delta i styrelsemöten (föra protokoll) samt sammanställa originalprotokoll och lägga ut på hemsidan.
 • Konstituerande möten för AB och FÖ i samband med årsmötet.
 • Administration av bolagsstämma i samband med föreningens årsmöte.
 Arbetsuppgifter- Övrigt
 • Nya medlemmar: ta emot ansökningar och hantera nya medlemmar.
 • Avtalsbevakning för hyresavtal, telefoner, datorer, kopiator, städning, larm, hyresvärd, fullmakter posten etc.
 • Löpande kontakter med hyresvärd och leverantörer eller vid behov.
 • Inköp av kontorsmaterial/förbrukningsvaror; kopieringspapper, kaffe mm samt avropa tjänster vid behov; fönsterputs, golvvård etc.
 • Hantera passersystem och nycklar, samt telefoner och telefonväxeln. Årskort SJ.
 • Post- och pakethantering samt förekommande löpande och engångsinsatser.
 • Uppdatera information på hemsidan om styrelse och personal vid behov.

 

Vem är du?

Vi söker dig med minst 5 års erfarenhet av klassiskt ekonomiarbete såsom bokföring, redovisning mm. För att lyckas fullt ut i denna tjänst tror vi att du idag arbetar på ett mindre företag, ett kansli, alternativt att du har koppling och/eller har intresse av föreningsliv som ger dig förståelse för hur ett föreningsliv fungerar. Du är noggrann och social till din läggning med en stor portion nyfikenhet som gör att du engagerar dig i såväl föreningens medlemmar som i att utveckla dig själv och ditt arbete. Detta är en spännande och varierande tjänst där ekonomiarbetet blandas med såväl socialt engagemang med föreningens medlemmar som med kollegorna i olika projekt.

Frågor och ansökan

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen så är du varmt välkommen att kontakta:

Iréne Nilsson på telefonnummer 073-568 59 60 eller via mail irene.nilsson@firstreserve.se.

 

Länk till mer information och ansökan >>