Stadsnätsföreningen

Medlemskapet

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 135 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.

Som medlem i föreningen får du tillgång till ett brett erbjudande av utbildningar, verktyg och tjänster. Föreningen företräder sina medlemmars intressen hos myndigheter, EU-kommissionen, och andra relevanta forum genom att öka kunskapen om de svenska stadsnäten. Stadsnätsföreningen besvarar också de remisser som kan komma att påverka medlemmarnas verksamheter.

Läs mer om medlemskapet under respektive medlemskategori nedan.

Medlemmarna består av stadsnät, operatörer, konsulter och övriga intressenter. Det är endast företag som kan ansöka och antas som medlem, inte enskilda personer. 

Ansök om webbkonto till Mina sidor

Endast för medlemmar.