Medlemskapet

Årsmöte15.jpg

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

Ett medlemsskap i Svenska Stadsnätsföreningen, innebär att ditt företag associerar sig med föreningens vision:

"Sverige – ett digitaliserat samhälle för allt och alla!

Det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd fiberbaserad infrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, året runt och under dygnets alla timmar. Det digitaliserade samhället har förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden."

Föreningen företräder sina medlemmars intressen hos myndigheter, EU-kommissionen, och andra relevanta forum genom att öka kunskapen om de svenska stadsnäten. Stadsnätsföreningen besvarar också de remisser som kan komma att påverka medlemmarnas verksamheter.

Medlemmarna består av stadsnät, operatörer, konsulter och övriga intressenter. Det är endast företag som kan ansöka och antas som medlem, inte enskilda personer. 

Bli stadsnätsmedlem

Förmåner för medlemmar som är stadsnät

Bli associerad medlem

Förmåner för medlemmar som är operatörer, leverantörer, konsulter och andra organisatörer:

Frågor om medlemskap besvaras av föreningens kanslichef:

Cecilia Bagge
Tel: 08-21 46 20
Mobil: 072-542 65 49

Become a member