Bli associerad medlem

Förmåner för medlemmar som är operatörer, leverantörer, konsulter och andra organisatörer:

Medlemsnytta för associerade medlemmar

Stadsnätsföreningen har tre verksamhetsområden, Kunskapslyftet, Nät i världsklass samt Tillsammans. Nedan finner du medlemsnyttan under respektive verksamhetsområde.

 

Kunskapslyftet

Nät i världsklass

Tillsammans

 

Vem kan bli associerad medlem i Stadsnätsföreningen?

Företag och verksamheter som verkar inom bredbands- och digitaliseringssektorn har möjlighet att ansöka om att bli associerad medlem i Stadsnätsföreningen, ur stadgarna: medlem kan väljas intressenter som stödjer föreningens ändamål och delar föreningens värdegrund.

Bland föreningens associerade medlemmar finns tre medlemskategoriet: operatör, leverantör och konsult.

”Operatör är den som till PTS har anmält sin verksamhet enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. PTS lista över operatörer hittar du här.

 

 

Information om Stadsnätsföreningens årsavgift

Den består av två delar. En serviceavgift som är beroende på verksamhet och en medlemsavgift som är lika för alla.

 

 

Stadsnätsföreningens årsavgift:
Verksamhet
Medlemsavgift
Serviceavgift
Operatör 750 kr 18 342 kr
Leverantör 750 kr 11 209 kr
Konsult/övriga 750 kr 9 680 kr

 

 

Du ansöker om medlemsskap på följande sätt:

Fyll i en ansökan via denna enkät. När du är färdig kommer ansökan att skickas till Stadsnätsföreningen och en kopia till dig. Därefter kommer ansökan att behandlas på Stadsnätsföreningens styrelsemöte.

Observera!

Det är företaget som söker och antas som medlem, inte enskilda personer. När ansökan kommit till föreningen behandlas den för antagande eller avslag vid nästföljande styrelsemöte.