Bli associerad medlem

Förmåner för medlemmar som är operatörer, leverantörer, konsulter och andra organisatörer:

 

  • Möjlighet att delta kostnadsfritt på en årlig träff (ej Årskonferens och Bredbandsbåt), med information om Stadsnätsföreningens verksamhet, och tillfälle att knyta kontakter med andra medlemmar.
  • Rabatt på deltagaravgiften i Bredbandsbåten och årskonferensen.
  • Möjlighet att delta som utställare, och arrangera workshops på konferenserna.
  • Tillgång till medlemslista över stadsnät och associerade medlemmar.
  • Tillgång till material och broschyrer via hemsidan.
  • Möjlighet att annonsera på www.ssnf.org.
  • Tillgång till nyhetsprenumeration med branschnyheter.
  • Möjlighet att ansluta sig till tjänsterna: Cesar, GLU, Stadsnätsfabriken.
 
Information om Stadsnätsföreningens årsavgift

Den består av två delar. En serviceavgift som är beroende på verksamhet och en medlemsavgift som är lika för alla.

Stadsnätsföreningens årsavgift:
Verksamhet
Medlemsavgift
Serviceavgift
Operatör 750 kr 18 000 kr
Leverantör 750 kr 11 000 kr
Konsult/övriga 750 kr 9 500 kr

 

Du ansöker om medlemsskap på följande sätt:

Fyll i en ansökan via denna enkät. När du är färdig kommer ansökan att skickas till Stadsnätsföreningen och en kopia till dig. Därefter kommer ansökan att behandlas på Stadsnätsföreningens styrelsemöte.

Observera!

Det är företaget som söker och antas som medlem, inte enskilda personer.
När ansökan kommit till föreningen behandlas den för antagande eller avslag vid nästföljande styrelsemöte.

Frågor om medlemskap besvaras av föreningens kanslichef:

Cecilia Bagge
Tel: 08-21 46 20
Mobil: 072-542 65 49