Bli associerad medlem

Förmåner för medlemmar som är operatörer, leverantörer, konsulter eller andra organisatörer.

Medlemsnytta för associerade medlemmar

Stadsnätsföreningen har tre verksamhetsområden, Kunskapslyftet, Nät i världsklass samt Tillsammans. Nedan finner du medlemsnyttan under respektive verksamhetsområde.

Kunskapslyftet

Nät i världsklass

Tillsammans

 

Vem kan bli associerad medlem i Stadsnätsföreningen?

Företag och verksamheter som verkar inom bredbands- och digitaliseringssektorn har möjlighet att ansöka om att bli associerad medlem i Stadsnätsföreningen, ur stadgarna: medlem kan väljas intressenter som stödjer föreningens ändamål och delar föreningens värdegrund.

Bland föreningens associerade medlemmar finns tre medlemskategoriet: operatör, leverantör och konsult.

”Operatör är den som till PTS har anmält sin verksamhet enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. PTS lista över operatörer hittar du här.

 

Stadsnätsföreningens årsavgift exklusive medlemsavgift på 750 kronor

Föreningens årsavgift består av två delar. En serviceavgift som ökar i takt med ökad omsättning och en medlemsavgift som är lika för alla, oavsett omsättning.

Kategori Omsättning Ny årlig Serviceavgift 2020 (exkl. indexering) Avgift 2020 (inkl. indexering)
Small Mindre än 10 Mkr 7 685 kr 7 723 kr
Medium 10 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 100 Mkr 14 235 kr 14 306 kr
Large Mer än 100 Mkr 19 875 kr 19 974 krAnsök om medlemsskap

Fyll i en ansökan via denna enkät. När du är färdig kommer ansökan att skickas till Stadsnätsföreningen och en kopia till dig. Därefter kommer ansökan att behandlas på Stadsnätsföreningens styrelsemöte.

Observera! Det är företaget som söker och antas som medlem, inte enskilda personer. När ansökan kommit till föreningen behandlas den för antagande eller avslag vid nästföljande styrelsemöte.