Kunskapslyftet

Påverkan och information

Kunskapshöjande insatser bland politiker och tjänstemän på såväl nationell som lokal nivå i syfte att öka förståelsen för branschen och dess viktiga frågor.

 

Informationsmaterial

Föreningen producerar informationsmaterial riktat mot politiker samt tjänstemän i landets kommuner. 

 

Goda exempel

Projekt och verksamheter i framkant lyfts av föreningen i syfte att öka kunskapen om stadsnätens samt branschens  verksamheter.

 

Tidningar och nyhetsbrev

Med hjälp av hemsida, tidning och nyhetsbrev sprids goda exempel samt viktiga frågor lyfts och får ökad uppmärksamhet.

 

Debatt

Föreningen är stadsnätens röst i den politiska debatten. Föreningen medverkar i såväl bransch- som nationell media.