Nät i världsklass

Tjänsteleverantörsavtalet

Tillgång till Tjänsteleverantörsavtalet skapar goda förutsättningar för ökad samverkan med tjänsteleverantörerna samt borgar för att stadsnäten utgör en tydlig röst i framtida förhandlingar.

 

CESAR2

Möjlighet att delta i handelsplatsen CESAR2 vilket möjliggör nya affärer och förenklat arbetssätt vid försäljning av fiberförbindelser.

 

Ramavtal

Tillgång till ramavtal ger stora fördelar för stadsnäten som ensamma är små jämfört med de nationella aktörerna. Området kommer att utvecklas ytterligare under kommande året. I vissa fall finns också möjlighet att teckna ramavtal med hela stadsnätskollektivet.

 

Medlemsrådgivning

Support och stöd i frågor om föreningens arbete inom ramen för området, exempelvis om Cesar2 och införandet av Tjänsteleverantörsavtalet. 

 

Processer och rutiner

Föreningen tar fram rekommendationer i ett stort antal frågor relaterat till området exempelvis gällande Kemikalieskatten och adresspecifikationer.

 

Ledningssystem för driftsäkerhet

För att stödja vår medlemmar i arbetet med att etablera ett kontinuerligt driftsäkerhetsarbete enligt PTSFS 2015:2 så får våra medlemmar tillgång till ett ledningssystem där roller, funktioner och verktyg för RSA finns. Vi har också upphandlat konsulter som stöd för införandet.