Tillsammans

Rådgivning

Stöd i frågor som gäller samverkan på regional och lokal nivå.

 
Nätverk

Som medlem så får du tillgång till ett nätverk med stadsnät och potentiella kunder.

 

Konferenser

Föreningen arrangerar två stora konferenser konferenser per år där man träffar branschkollegor. Medlemmar har tillgång till rabatterad deltagaravgift. Möjlighet att ställa ut på våra konferenser.

 

Facilitator

Stadsnätsföreningen kan som en ”branschförening” anordna möten och konferenser där relevanta aktörer samverkar i bredbandsfrågan.