Bli stadsnätsmedlem

Förmåner för medlemmar som är stadsnät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Möjlighet att ansluta sig till tjänsterna: Cesar, GLU, Stadsnätsfabriken.
 • Tillgång till att utnyttja ramavtal, t.ex. juridikkonsultation.
 • Tillgång till avtalspaket för svartfiber och kapacitet.
 • Tillgång till information i aktuella frågor för branschen via hemsidan.
 • Tillgång till medlemslista över stadsnät och associerade medlemmar.
 • Möjlighet till föredragning för styrelser/politisk ledning.
 • Möjlighet att delta i projekt med andra stadsnät.
 • Tillgång till marknadsinformation.
 • Tillgång till material och broschyrer via hemsidan.
 • Rabatt på deltagaravgiften i Bredbandsbåten och årskonferensen.
 • Möjlighet att delta som utställare, och arrangera workshops på konferenserna.
 • Möjlighet att annonsera på www.ssnf.org.
 • Möjlighet till prenumeration på mail med branschnyheter.
 
Stadsnätsföreningens årsavgift

Föreningens årsavgift består av två delar. En serviceavgift som ökar i takt med ökad omsättning och en medlemsavgift som är lika för alla, dvs oavsett omsättning.

 
Årsomsättning
Medlemsavgift
Serviceavgift
Mindre än 1,5 Mkr 750 kr 9 500 kr
1,5 Mkr ≤ årsomsättning < 3 Mkr 750 kr 11 000 kr
3 Mkr ≤ årsomsättning < 10 Mkr 750 kr 18 000 kr
10 Mkr ≤ årsomsättning < 25 Mkr 750 kr 45 000 kr
25 Mkr ≤ årsomsättning < 50 Mkr 750 kr 75 000 kr
Mer än 50 Mkr 750 kr 88 000 kr
 
Du ansöker om medlemsskap på följande sätt:

Fyll i en ansökan via denna enkät. När du är färdig kommer ansökan att skickas till Stadsnätsföreningen och en kopia till dig. Därefter kommer ansökan att behandlas på Stadsnätsföreningens styrelsemöte.

Observera!

Det är företaget som söker och antas som medlem, inte enskilda personer.
När ansökan kommit till föreningen behandlas den för antagande eller avslag vid nästföljande styrelsemöte.

Frågor om medlemskap besvaras av föreningens kanslichef:

Cecilia Bagge
Tel: 08-21 46 20
Mobil: 072-542 65 49