Bli stadsnätsmedlem

Förmåner för medlemmar som är stadsnät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsnytta för stadsnät

Stadsnätsföreningen har tre verksamhetsområden, Kunskapslyftet, Nät i världsklass samt Tillsammans. Nedan finner du medlemsnyttan under respektive verksamhetsområde.

 

Kunskapslyftet

Nät i världsklass

Tillsammans

 

 

Stadsnätsföreningens årsavgift

Föreningens årsavgift består av två delar. En serviceavgift som ökar i takt med ökad omsättning och en medlemsavgift som är lika för alla, oavsett omsättning.

 
Årsomsättning
Medlemsavgift
Serviceavgift
Mindre än 1,5 Mkr 750 kr 9 680 kr
1,5 Mkr ≤ årsomsättning < 3 Mkr 750 kr 11 209 kr
3 Mkr ≤ årsomsättning < 10 Mkr 750 kr 18 342 kr
10 Mkr ≤ årsomsättning < 25 Mkr 750 kr 45 855 kr
25 Mkr ≤ årsomsättning < 50 Mkr 750 kr 76 425 kr
Mer än 50 Mkr 750 kr 89 672 kr
 

Du ansöker om medlemsskap på följande sätt:

Fyll i en ansökan via denna enkät. När du är färdig kommer ansökan att skickas till Stadsnätsföreningen och en kopia till dig. Därefter kommer ansökan att behandlas på Stadsnätsföreningens styrelsemöte.

Observera!

Det är företaget som söker och antas som medlem, inte enskilda personer.
När ansökan kommit till föreningen behandlas den för antagande eller avslag vid nästföljande styrelsemöte.


VIKTORIA LUNDQUIST

Kanslichef
viktoria.lundquist(at)ssnf.org
Tel: +46 (0) 8 214 620 
Mobil: +46 (0)72 542 65 49

Kontakta