Bli stadsnätsmedlem

Vad får man som medlem i Stadsnätsföreningen?

Som stadsnätsmedlem i Stadsnätsföreningen får man bland annat delta på föreningens konferenser och utbildningar till ett rabatterat pris, tillgång till rapporter och projektresultat samt delta på informations- och nätverksträffar. Klicka här för läsa mer om medlemsnyttan för stadsnätsmedlemmar

 

Stadsnätsföreningens årsavgift exklusive medlemsavgift på 750 kronor

Föreningens årsavgift består av två delar. En serviceavgift som ökar i takt med ökad omsättning och en medlemsavgift som är lika för alla, oavsett omsättning.

Årsomsättning Avgift 2021 (efter indexering)
Mindre än 1,5 Mkr 15 003 kr
1,5 Mkr ≤ årsomsättning < 3 Mkr 19 630 kr
3 Mkr ≤ årsomsättning < 7 Mkr 31 322 kr
7 Mkr ≤ årsomsättning < 15 Mkr 44 507 kr
15 Mkr ≤ årsomsättning < 25 Mkr 66 340 kr
25 Mkr ≤ årsomsättning < 50 Mkr 112 595 kr
50 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 75 Mkr 148 652 kr
Mer än 75 Mkr (nytt intervall) 165 170 kr

 

Ansök om medlemsskap 

Fyll i en ansökan via denna enkät. När du är färdig kommer ansökan att skickas till Stadsnätsföreningen och en kopia till dig. Därefter kommer ansökan att behandlas på Stadsnätsföreningens styrelsemöte.

Observera! Det är företaget som söker och antas som medlem, inte enskilda personer.
När ansökan kommit till föreningen behandlas den för antagande eller avslag vid nästföljande styrelsemöte.