Bli stadsnätsmedlem

Förmåner för medlemmar som är stadsnät.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemsnytta för stadsnät

Stadsnätsföreningen har tre verksamhetsområden, Kunskapslyftet, Nät i världsklass samt Tillsammans. Nedan finner du medlemsnyttan under respektive verksamhetsområde.

Kunskapslyftet       

Nät i världsklass       

Tillsammans

 

Stadsnätsföreningens årsavgift exklusive medlemsavgift på 750 kronor.

Föreningens årsavgift består av två delar. En serviceavgift som ökar i takt med ökad omsättning och en medlemsavgift som är lika för alla, oavsett omsättning.

Årsomsättning Ny årlig Serviceavgift 2020 (exkl. indexering) Avgift 2020 (inkl. indexering)
Mindre än 1,5 Mkr 15 080 kr 15 155 kr
1,5 Mkr ≤ årsomsättning < 3 Mkr 19 729 kr 19 828 kr
3 Mkr ≤ årsomsättning < 7 Mkr 31 481 kr 31 638 kr
7 Mkr ≤ årsomsättning < 15 Mkr 44 733 kr 44 957 kr
15 Mkr ≤ årsomsättning < 25 Mkr 66 677 kr 67 010 kr
25 Mkr ≤ årsomsättning < 50 Mkr 113 166 kr 113 732 kr
50 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 75 Mkr 149 407 kr 150 154 kr
Mer än 75 Mkr (nytt intervall) 166 008 kr 166 838 krAnsök om medlemsskap

Fyll i en ansökan via denna enkät. När du är färdig kommer ansökan att skickas till Stadsnätsföreningen och en kopia till dig. Därefter kommer ansökan att behandlas på Stadsnätsföreningens styrelsemöte.

Observera! Det är företaget som söker och antas som medlem, inte enskilda personer.
När ansökan kommit till föreningen behandlas den för antagande eller avslag vid nästföljande styrelsemöte.

 VIKTORIA LUNDQUIST

Kanslichef
viktoria.lundquist(at)ssnf.org
Tel: +46 (0) 8 214 620 
Mobil: +46 (0)72 542 65 49

Kontakta