Bli stadsnätsmedlem

Vad får man som medlem i Stadsnätsföreningen?

Som stadsnätsmedlem i Stadsnätsföreningen får man bland annat delta på föreningens konferenser och utbildningar till ett rabatterat pris, tillgång till rapporter och projektresultat samt delta på informations- och nätverksträffar. Klicka här för läsa mer om medlemsnyttan för stadsnätsmedlemmar

 

Stadsnätsföreningens årsavgift exklusive medlemsavgift på 750 kronor

Föreningens årsavgift består av två delar. En serviceavgift som ökar i takt med ökad omsättning och en medlemsavgift som är lika för alla, oavsett omsättning.

Årsomsättning Avgift 2022 (efter indexering)
Mindre än 1,5 Mkr 16 023 kr
1,5 Mkr ≤ årsomsättning < 3 Mkr 20 965 kr
3 Mkr ≤ årsomsättning < 7 Mkr 33 452 kr
7 Mkr ≤ årsomsättning < 15 Mkr 47 533 kr
15 Mkr ≤ årsomsättning < 25 Mkr 70 851 kr
25 Mkr ≤ årsomsättning < 50 Mkr 120 272 kr
50 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 75 Mkr 158 760 kr
Mer än 75 Mkr (nytt intervall) 176 402 kr

 

Ansök om medlemsskap 

Fyll i en ansökan via denna enkät. När du är färdig kommer ansökan att skickas till Stadsnätsföreningen och en kopia till dig. Därefter kommer ansökan att behandlas på Stadsnätsföreningens styrelsemöte.

Observera! Det är företaget som söker och antas som medlem, inte enskilda personer.
När ansökan kommit till föreningen behandlas den för antagande eller avslag vid nästföljande styrelsemöte.