Tillsammans

Samverkan

Stöd i frågor om samordning som driver på den regionala dialogen.

Läs mer här

 

Utbildning

Föreningen erbjuder dess medlemmar ett stort urval av utbildningar och nätverksforum på relevanta områden, exempelvis drift, säkerhet, juridik och kommunikation.

Läs mer här

 

Konferenser

Föreningen arrangerar två större konferenser per år. Medlemmar har tillgång till rabatterad deltagaravgift.

 Läs mer här

 

Branchrepresentation

Som intresse och medlemsorganisation så kan föreningen anordna möten och konferenser där relevanta aktörer samverkar i bredbandsfrågan.

 

Deltagande vid konferenser

Representanter från Stadsnätsföreningen har, vid behov, möjlighet att representera föreningens medlemmar i viktiga möten och konferenser. (Representerar stadsnäten)

 

Utveckling

Framtidsorienterade frågor i dialog tillsammans med medlemmar