Stadsnätsföreningen

Bli stadsnätsmedlem

Vad får man som medlem i Stadsnätsföreningen?

Som stadsnätsmedlem i Stadsnätsföreningen får man bland annat delta på föreningens konferenser och utbildningar till ett rabatterat pris, tillgång till rapporter och projektresultat samt delta på informations- och nätverksträffar. Klicka här för läsa mer om medlemsnyttan för stadsnätsmedlemmar

 

Stadsnätsföreningens årsavgift exklusive medlemsavgift på 750 kronor

Föreningens årsavgift består av två delar. En serviceavgift som ökar i takt med ökad omsättning och en medlemsavgift som är lika för alla, oavsett omsättning.

Årsomsättning Avgift 2024 (inkl. indexering)
Mindre än 1,5 Mkr 17 186 kr
1,5 Mkr ≤ årsomsättning < 3 Mkr 22 488 kr
3 Mkr ≤ årsomsättning < 7 Mkr 35 881 kr
7 Mkr ≤ årsomsättning < 15 Mkr 50 985 kr
15 Mkr ≤ årsomsättning < 25 Mkr 75 996 kr
25 Mkr ≤ årsomsättning < 50 Mkr 129 006 kr
50 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 75 Mkr 170 289 kr
Mer än 75 Mkr (nytt intervall) 189 212 krAnsök om medlemsskap 

Fyll i en ansökan via denna enkät. När du är färdig kommer ansökan att skickas till Stadsnätsföreningen och en kopia till dig. Därefter kommer ansökan att behandlas på Stadsnätsföreningens styrelsemöte.

Observera! Det är företaget som söker och antas som medlem, inte enskilda personer.
När ansökan kommit till föreningen behandlas den för antagande eller avslag vid nästföljande styrelsemöte.