Mina sidor

Vilken information finns på Mina sidor? 

På Mina sidor hittar du information som riktar sig specifikt till Stadsnätsföreningens medlemmar, som exempelvis rapporter, tjänster och informationsutskick. Där kan du även redigera dina kontaktuppgifter och preferenser för informationsutskick (gäller endast för stadsnätsmedlemmar).

Mina sidor för stadsnätsmedlemmar hittar du här (inloggning krävs). 

Mina sidor för associerade medlemmar hittar du här (inloggning krävs).