Stadsnätsföreningen

Stadsnätsföreningen får ny grafisk profil

Onsdag den 17 maj fick Stadsnätsföreningen en ny grafisk profil. Den nya grafiska profilen syftar till att tydliggöra föreningens roll och identitet samt möta medlemmarnas och intressenternas förväntningar på ett modernt gränssnitt.

Den nya grafiska profilen har tagits fram av konsulterna Peter Norlinder och Ludvig Siggelin från Imagine Agency Sthlm tillsammans med Stadsnätsföreningens kansli och medlemmar.

Den nya grafiska profilen innehåller bland annat en ny logotyp som symboliserar fiberkablarna under mark som bygger samhället ovan. Kablarna gestaltas i form av staplar och skapar formen av ett hjärta, vilket symboliserar föreningen som stadsnätsbranschens mötesplats. Den nya jordnära färgpaletten syftar till att återge den värld som Stadsnätsföreningen verkar i med färger som blått, grönt och brunt. Den orangea färgen som Stadsnätsföreningen använt sig av tidigare har fått en uppdaterad nyans.

I och med den nya grafiska profilen kommer föreningens webbplats inom kort att få ett uppdaterat utseende. I samband med detta har Stadsnätsföreningen även valt att uppdatera webbplatsens domän som börjar gälla från och med onsdag den 17 maj. Det innebär att föreningen går i från förkortningen SSNf i syfte att skapa en mer inkluderande kommunikation. Stadsnätsföreningens webbplats hittar ni nu på www.stadsnatsforeningen.se. Kansliets e-postadresser har även ändrats enligt den nya domänen. Ni kontaktar nu kansliets medarbetare via förnamn.efternamn@stadsnatsforeningen.se. De gamla e-postadresserna fungerar tills vidare.

Stadsnätsföreningens webbplats finns den nya logotypen för nedladdning. Ni som använder föreningens logotyp i olika sammanhang bör så snart som möjligt byta ut till den nya. För mer information om Stadsnätsföreningen grafiska riktlinjer, besök Mina sidor på föreningens webbplats (inloggning krävs).

Klicka här för att komma till Mina sidor för stadsnätsmedlemmar.
Klicka här för att komma till Mina sidor för associerade medlemmar.

Vid frågor om Stadsnätsföreningens nya grafiska profil, kontakta Lotta Karlsson, kommunikatör på Stadsnätsföreningen.