Webbinarium: Stadsnätsföreningen och PTS om årets stödprogram

Nu har startskottet gått för att ansöka om Post- och telestyrelsens, PTS, bredbandsstöd 2021. Ansökningsperioden sträcker sig från den 18 maj till och med den 9 augusti. I år finns det mycket stödmedel i potten, PTS har möjlighet att dela ut närmare 1,6 miljarder kronor till bredbandsutbyggnad under 2021.

För att tydliggöra villkoren för ansökningsprocessen om det nya bredbandsstödet för 2021 arrangerade Stadsnätsföreningen och PTS ett gemensamt webbinarium. Under webbinariet fanns det även möjlighet att ställa frågor till PTS.

Om du missade webbinariet eller vill kolla på det igen finns inspelningen av informationsträffen nedan. 

 

 

Program

Dialogen mellan stadsnäten och PTS inför årets stödprogram
Talare: Camilla Jönsson, sakkunnig samhälle och politik på Stadsnätsföreningen.

Mer om PTS stödprogram och processen framåt
Talare: Sara Lidbaum, kommunikationsansvarig på enheten för bredbandsstöd på PTS.

Erfarenheter från PTS nya stödprogram
Talare: Elin Bertilsson, stadsnätschef på Karlstads El- och Stadsnät och Anette Eriksson, stödansvarig på Karlstads El- och Stadsnät.

Frågor till PTS
Medverkande: Anna Larsson, processledare och Jenny Wilke Blanck, enhetschef.