Nät i världsklass

Nät i världsklass som ska hjälpa till att skapa en framgångsrik affärsmässig och teknisk utveckling för att stadsnäten ska nå den önskade positionen på marknaden. Det innebär också att stadsnäten i allt större utsträckning ska fokusera på gemensamhet både vad gäller affärer och teknik.

Utbildning

Stadsnätsföreningen erbjuder utbildning som är specifikt anpassade för branschen och för stadsnäten.

Gdpr/Dataskydd

Nytt medlemsmaterial!

Tjänsteleverantörs-avtalet

Nu finns en reviderad avtalsversion tillgänglig.

Avtalspaket CESAR2.0

Ny version: Avtalspaket CESAR2.0. finns framtaget. Börjande gälla från 2016-02-01.

Utbildningar inom Robust fiber

Robust fiber utbildningar, håll dig uppdaterad!

Driftsäkerhet

Nya krav för ökad driftsäkerhet. Vad innebär det nya regelverket? Vad behöver göras?

Hjälp till driftsäkerhet

Stadsnätsföreningens samarbetspartners

Utbyggnadslagen

Ny lag från 1 juli 2016: Lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Stadsnätsfabriken

Stadsnätsfabriken är en del av Stadsnätsföreningen och är ett samverkansforum för stadsnät som vill utvecklas och öka sin konkurrensförmåga.

CESAR2

En tjänst för enklare fiberaffärer med standardiserade produkter och affärsprocess.

SKA -Säker kundanslutning

Säker Kundanslutning, SKA, är en certifiering för att säkerställa god säkerhet och integritet i våra stadsnät har upp uppdaterats för att täcka IPV6.

Rekommendationer

Nedan finns rekommendationer som Stadsnätsföreningen tar fram.