Nät i världsklass

Nät i världsklass som ska hjälpa till att skapa en framgångsrik affärsmässig och teknisk utveckling för att stadsnäten ska nå den önskade positionen på marknaden. Det innebär också att stadsnäten i allt större utsträckning ska fokusera på gemensamhet både vad gäller affärer och teknik.

Utbildning

Nytt datum!

Kurs: Robust fiber för besiktningsmän

Anmäl dig eller ditt intresse via länken

Tjänsteleverantörsavtalet

Nytt: Tjänsteleverantörsavtalet, hämta det här.

Markåtkomst för fiberanläggning

Kom och lyssna på Lantmäteriet den 21 november! Stadsnätsfabriken bjuder in till Markåtkomst för fiberanläggning.

Robust fiber

En branschstandard för dem som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät. Läs mer på http;//www.robustfiber.se

Driftsäkerhet

Nya krav för ökad driftsäkerhet. Vad innebär det nya regelverket? Vad behöver göras?

Hjälp till driftsäkerhet

Stadsnätsföreningens samarbetspartners

Utbyggnadslagen

Ny lag från 1 juli 2016: Lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Stadsnätsfabriken

Stadsnätsfabriken är en del av Stadsnätsföreningen och är ett samverkansforum för stadsnät som vill utvecklas och öka sin konkurrensförmåga.

CESAR2

En tjänst för enklare fiberaffärer med standardiserade produkter och affärsprocess.

Avtalspaket CESAR2.0

Ny version: Avtalspaket CESAR2.0. finns framtaget. Börjande gälla från 2016-02-01.

SKA -Säker kundanslutning

Säker Kundanslutning, SKA, är en certifiering för att säkerställa god säkerhet och integritet i våra stadsnät har upp uppdaterats för att täcka IPV6.

Rekommendationer