Nät i världsklass

Nät i världsklass som ska hjälpa till att skapa en framgångsrik affärsmässig och teknisk utveckling för att stadsnäten ska nå den önskade positionen på marknaden. Det innebär också att stadsnäten i allt större utsträckning ska fokusera på gemensamhet både vad gäller affärer och teknik.

Avtalspaket CESAR2 version 3.0

Ny version: Avtalspaket CESAR2 VERSION 3.0 finns framtaget. Börjar gälla från 2019-04-01.

Avtal

Här hittar du Stadsnätsföreningens branschavtal: Avtalspaketet CESAR2, Leverantörsavtalet respektive Tjänsteleverantörsavtalet.

Svartfiber till villa

Läs mer om Stadsnätsföreningens projekt gällande svartfiber till villa.

Tjänsteleverantörs-avtalet

Nu finns en reviderad avtalsversion tillgänglig.

CESAR2

En tjänst för enklare fiberaffärer med standardiserade produkter och affärsprocess.

Rekommendationer

Här hittar du rekommendationer och vägledningar

Robust fiber

En branschstandard för dem som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät. Läs mer på http;//www.robustfiber.se

Säkerhet

Information om SiSG, Driftsäkerhet och SKA

Stadsnätsfabriken

Stadsnätsfabriken är en del av Stadsnätsföreningen och är ett samverkansforum för stadsnät som vill utvecklas och öka sin konkurrensförmåga.

Utbildning

Stadsnätsföreningen erbjuder utbildning som är specifikt anpassade för branschen och för stadsnäten.

Utbildningar inom Robust fiber

Robust fiber utbildningar, håll dig uppdaterad!

Gdpr/Dataskydd

Föreningen har tagit fram rekommendationer, förslag på processer, rutiner, avtalstexter samt avtalsmallar etc. Vi erbjuder också våra medlemmar utbildningar. Läs mer här.

Telekområdgivarna

Stadsnät, bli stödjande operatör åt Telekområdgivarna!