CESAR2

CESAR2 är tjänsten som underlättar fiberaffärer mellan mellan operatörer och stadsnät. I CESAR2 är affärsprocessen och produkterna standardiserade och affärerna görs med ett gemensamt avtalspaket.

CESAR2 är en handelsplats för förbindelser baserat på fiber. Tjänsten CESAR2 gör affärer mellan operatörer och stadsnät ännu enklare. I CESAR2 är affärsprocessen och produkterna standardiserade med ett gemensamt avtalspaket.

CESAR2 är helt plattformsoberoende och kan används i både PC- och Mac-miljö eller i din telefon eller läsplatta och du kan som köpare och säljare kartor för att lokalisera exakt mellan vilka punkter en fiber ska förläggas och ger dig möjlighet att med hjälp av kartfunktionen också enkelt hitta säljare för just ditt intresseområ­de. När du hittat det du sökt kan du lätt skicka offertförfrågan eller bara få en ungefärlig prisuppgift.

 

Villkor och krav?

Du måste vara medlem i Stadsnätsföreningen för att kunna använda CESAR2.

Du måste skriva på vårt Anslutningsavtal för att få använda CESAR2, se vidare under avtal.

Det måste betala en avgift för att använda CESAR2.  För att ansluta sig till systemet betalar du en anslutningsavgift på 3 000 kr exkl. moms. Därefter tillkommer en månadsavgift. Avgiften består av två delar och är baserad på respektive verksamhets omsättningstal (avseende bredbandsverksamheten). Första delen är en grundavgift och inkluderar köpbehörighet. Den andra avgiften är en säljavgift.

Se vår prislista. 

Avgift CESAR2

Avgiften för CESAR2 betalas per månad och består av två delar.

FAQ CESAR

Frågor och svar om CESAR2