Stadsnätsföreningen

Avgift

Avgiften för CESAR2 betalas per månad och består av två delar.

Avgiften består av två delar och är baserad på respektive verksamhets omsättningstal (avseende bredbandsverksamheten). Första delen är en grundavgift och inkluderar köpbehörighet. Den andra avgiften är en säljavgift. Se tabell nedan. Som medlem väljer du de roller som du vill arbeta med i CESAR2. Du kan både köpa och sälja transmission om så önskas.

 

Användaravgifter CESAR2, per månad för 2022 och 2023:

     

Omsättning
(bredbandsverksamheten)

Grundavgift
(inklusive köpbehörighet)

Säljavgift
Mindre än 1,5 Mkr  0  300
1,5 Mkr ≤ årsomsättning < 3 Mkr  200  500
3 Mkr ≤ årsomsättning < 10 Mkr  500  1 400
10 Mkr ≤ årsomsättning < 25 Mkr  1 000  2 600
25 Mkr ≤ årsomsättning < 50 Mkr 2 000 3 400
Mer än 50 Mkr 3 000 3 900

 Inträdesavgift 3 000 kr för nya användare av CESAR2 .
Alla avgifter är exklusive moms. Priserna är per månad.

 

 

Debitering

Säljare och köpare i CESAR2 betalar utifrån sin verksamhets samlade omsättning exklusive moms det närmast föregående verksamhetsåret. Både grundavgift och månadsavgift debiteras kvartalsvis i förskott. Mervärdesskatt tillkommer.