SKA/SEC certifieringar

SKA/SEC består av två certifieringsdelar.

VIKTIGT ANGÅENDE SKA-CERTIFERINGAR!

Vi tittar just nu på ett omtag gällande SKA. Vi har därför ingen möjlighet att certifiera nät enligt SKA. Under Q1-2017 kommer en arbetsgrupp representerad av branschen omarbeta och skapa nya rekommendationer rörande SKA, nätintegritet och säkerhet. Frågor kring detta kan ställas till Jimmy Persson på jimmy.persson(at)ssnf.org


Accesscertifiering

I nedanstående dokumen hittat du kraven för SKA/SEC för en accessanslutning.

SKA/SEC Enduser connection 2015-02-12

 Äldre versioner
SEC Secure Enduser Connection 2014-05-30
SEC Secure End-user Connection 2013-08-26
SEC_Access_Certification_2013-01-31
SEC_Access_Certification_2012-04-04
SEC_Access_Certification_2012-03-21

 

Nätverkscertifiering

Du kan kontrollera och certifiera ditt aktiva nät så att det uppfyller de integritet- och säkerhetskrav som är viktiga att uppfylla. Ett SKA/SEC certifierat nät står för hög kvalitet, integritet och en professionell drift & supportfunktion.

Intresseanmälan

Vilken utbildning är du intresserad av?
KONTAKTUPPGIFTER: