Avtal

Stadsnätsföreningen arbetar med att ta fram olika branschavtal.

Leverantörsavtal

Välkommen till Stadsnätsföreningens Leverantörsavtal. Här finns information om det nya Leverantörsavtalet och vilka leverantörer som tecknat avtal.

Tjänsteleverantörs-avtalet

Nu finns en reviderad avtalsversion tillgänglig.

Avtalspaket CESAR2.0

Ny version: Avtalspaket CESAR2.0. finns framtaget. Börjande gälla från 2016-02-01.