Avtalspaket CESAR2 version 3.0

Det finns ett Avtalspaket framtaget av Stadsnätsföreningen som används av stadsnät och operatörer. Nu har en ny version av avtalspaketet arbetats fram, Avtalspaket CESAR2 version 3.0. Det kan användas både i CESAR2 och som ett separat skrivet avtal.

AVTALSPAKET CESAR2 VERSION 3.0

Avtalspaket CESAR2 version 3.0 syftar till att hjälpa stadsnäten att utveckla fiberaffären och accessaffären med operatörer. Med den nya avtalsversionen förenklas införande av nya produkter och tjänster.

Avtalspaketet och CESAR2 har en gemensam styrgrupp med representanter för Com Hem, Gothnet, IP‐Only, Skekraft, Tele2, Telenor, Teracom, Trafikverket, Wexnet samt Stadsnätsföreningen.

Avtalspaketet CESAR2 är det färdiga ramavtalet för köpare och säljare, vilket innebär att köpare och säljare inte behöver förhandla varje gång en affär görs upp. Den nya avtalsversionen börjar gälla från och med 2019-04-01.

Avtalspaketet version 3.0 finns i svensk version och den engelska versionen beräknas klar Q4 2019.

Införande av stöd för de nya produkterna i CESAR2-tjänsten pågår succesivt.

 

Vad är nytt i version 3.0?

Avtalet omfattar nu även tjänster som inte är hyrda förbindelser. Avtalsstrukturen för Tjänster har ändrat genom att införa underbilagor. Allmänna villkor har uppdaterats, en allmän översyn med kompletteringar, förtydliganden och korrigeringar samt nya produkter har införts.
Några nyheter i avtalet är:

  • Nya definitioner; Inplacering, OffNet, OnNet, Servicetid och Tjänst
  • Ett flertal förtydligade definitioner och klausuler i Allmänna villkor
  • Förtida lösen för OnNet-förbindelser
  • Förtydliganden i bilaga Servicenivåer
  • Ny produktkategori Co-location
  • Ny: Svartfiber till villa/lägenhet
  • Ny: Aktiv våglängd / Passiv våglängd
  • Ny: Inplacering Områdesnod / Inplacering MeetMe

Ändringar i avtalet finns beskrivna i dokument Amendments. 

 

Vad händer med avtalet version 2.0?

Den nya avtalsversionen 3.0 börjar gälla 2019-04-01 för alla nybeställningar. För att avtalet ska gälla för redan ingångna beställningar så behövs en avtalsväxling genomföras, som stöd för avtalsväxlingen finns en framtagen avtalsmall.

Avtalsdokumenten för version 2.0 finns tillgängliga här>>

 

 

 Dokument för nedladdning:

Avropsavtal Ethernet utanför CESAR2, pdf

Avropsavtal Svartfiber utanför CESAR2, pdf

  

Avtalspaketets dokument
Format
Allmänna villkor, pdf Pdf
Servicenivåer,pdf Pdf
Tjänstespecifikation Pdf
Underbilaga Tjänstespecifikation SVARTFIBER Pdf
Underbilaga Tjänstespecifikation SVARTFIBER TILL VILLA/LÄGENHET Pdf
Underbilaga Tjänstespecifikation ETHERNET Pdf
Underbilaga Tjänstespecifikation VÅGLÄNGD Pdf
Underbilaga Tjänstespecifikation INPLACERING Pdf
Ramavtal för köpare, word Word
Ramavtal för säljare, word Word
Amendments över ändringar, pdf Pdf
Växling av avtalsvillkor (avtalsmall) Word

 

 

English version:

Avtalspaketet version 3.0 finns i svensk version och den engelska versionen beräknas klar december 2020.