Leverantörsavtal

Välkommen till Stadsnätsföreningens leverantörsavtal. Här finns information om det nya Leverantörsavtalet och vilka leverantörer som tecknat avtal. Leverantörsavtalet ersätter ramavtalet i Stadsnätsfabriken.

Nyheter

  • Foranet avvecklar sin sverigeverksamhet, avtalet upphörde 2021-10-08
    Kontakta Per Lindström vid frågor om Foranet
  • e-Centret; Leverantörsavtalet upphörde 2021-08-27
  • Melbye bytte avtalsstatus till silverleverantör 2021-04-01
  • AFRY (ÅF) ny guldleverantör 2021-03-25
  • Geomatikk; Leverantörsavtalet upphörde 2021-03-31
  • ViaEuropa ny silverleverantör 2021-03-09
  • Wälikangas Juridik; Leverantörsavtalet upphörde 2020-07-31
  • Hubory bytte avtalsstatus till silverleverantör 2020-07-01

Stadsnätsföreningen har tecknat Leverantörsavtalet med en rad företag som erbjuder kvalitativa tjänster och produkter för öppna stadsnät. Vi vill tillsammans göra vad vi kan för att de svenska stadsnäten blir nät i världsklass.
Det handlar om allt från det som ligger i marken, hur det driftas och övervakas, effektiva affärsmodeller, tjänster och fönstret mot marknaden.

Leverantörsavtalet nyttjar telekomundantaget och stadsnätsmedlemmar (medlemmar med rösträtt) kan använda Leverantörsavtalet när det inte finns andra krav på upphandlingar via LOU eller inköpspolicy.

Leverantörer som tecknat Leverantörsavtalet känns igen på den här logotypen:

 

 

Presentation av Leverantörsavtalet

Leverantörsavtalet webb.pdf

Det är en övergripande information om avtalet. Mer detaljer finns på informationssidan till höger (endast synlig vid inloggning).

Leverantörer

Här listas certifierade leverantörer som tecknat Leverantörsavtalet. 

Leverantörsinformation endast för stadsnätsmedlemmar (kräver inloggning)

Välj produkt-/tjänstekategori:

Kategorier