Leverantörsavtal

Välkommen till Stadsnätsföreningens Leverantörsavtal. Här finns information om det nya Leverantörsavtalet och vilka leverantörer som tecknat avtal.


Leverantörsavtalet nyttjar Telekomundantaget och Stadsnätsmedlemmar (medlemmar med rösträtt) kan använda Leverantörsavtalet när det inte finns andra krav på upphandlingar via LOU eller inköpspolicy.

Som en del av Stadsnätsfabrikens integration i föreningen så har det gamla ramavtalet ersatts av Leverantörsavtalet. Avtalsväxling av leverantörer till det nya avtalet pågår. Leverantörer som inte avtalsväxlat ännu ligger kvar på Stadsnätsfabriken www.stadsnatsfabriken.se/services

Leverantörer som tecknat Leverantörsavtalet känns igen på den här logotypen:

 

 

Presentation av Leverantörsavtalet

Leverantörsavtalet presenterades på Bredbandsbåten 3 oktober 2018, här ligger de bilder som visades.

Leverantörsavtal presentation.pdf

Det är en övergripande information om avtalet, mer detaljer finns på informationssidan till höger (endast för inloggade medlemmar).

 

Leverantörer

Här listas certifierade leverantörer som tecknat Leverantörsavtalet

 

Leverantörsinformation endast för stadsnätsmedlemmar, kräver inloggning:

Direktronik Guldleverantör, Ny!

Direktronik är en distributör som tillhandahåller produkter för all datakommunikation över nätverk. (Logga in för mer information)

eklundh.com Guldleverantör, Ny!

eklundh.com erbjuder en skräddarsydd webblösning för öppna nät - Stadsnätswebben. (Logga in för mer information)

Fiberdata Guldleverantör, Ny!

Drift/NOC, Nätverkskonsulter, Kundtjänst och produkter/system för nät (Logga in för mer information)

Foranet Guldleverantör, Ny!

Produkter och tjänster för bredband och nätverkslösningar (Logga in för mer information)

Hubory Guldleverantör, Ny!

Hubory erbjuder en webb- och API-lösning, via Hubory HUB, som hanterar beställningar och felärenden från tjänsteleverantörer. (Logga in för mer information)

Melbye Guldleverantör, NY!

Försäljning av Produkter för fibernät – aktivt, passivt samt brunnar. (Logga in för mer information)

Rejlers Guldleverantör, Ny!

Reljers erbjuder Tekniska konsulttjänster inom Telecom, Energy, Buildings, Industry, och Infrastructure, allt ifrån förstudier och planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. (Logga in för mer information)

Alcadon Silverleverantör, Ny!

Alcadon är leverantör av passivt material för byggnation av fibernät. (Logga in för mer information)

Pro Optix Silverleverantör, Ny!

Pro Optix är en ledande leverantör av fiberoptiska lösningar från kärnan i ditt datacenter ända ut till sista anslutningspunkt i ert nät. (Logga in för mer information)