Tjänsteleverantörsavtalet

Svenska Stadsnätsföreningen och Tjänsteleverantörsföreningen har gemensamt arbetat fram ett Tjänsteleverantörsavtal för tjänster i öppna nät. Det senaste avtalsversionen togs fram under 2017. Avtalet har genomgått en mindre revision bestående av rättningar och förtydliganden. Ändringarna finns beskrivna i Amendmentsdokumentet.

Bakgrund

Svenska Stadsnätsföreningen och Tjänsteleverantörsföreningen har gemensamt arbetat fram ett nytt Tjänsteleverantörsavtal för tjänster i öppna nät. Avtalet är öppet och tillgängligt för alla, se pdf länkar nedan.

Avtalet reglerar relationen mellan en Stadsnätsoperatör och en Tjänsteleverantör vid avtal om Transmissionsprodukter för överföring av slutkundstjänster i Stadsnätet och det bygger på produktifierade standardtjänster som varje Stadsnät paketerar utifrån den tekniska specifikationen och lokala förutsättningar Tjänsteleverantörsavtalet är godkänt av Stadsnätsföreningens styrelse och förändringar beslutas av en styrgrupp med representanter från Stadsnätsföreningen och Tjänsteleverantörsföreningen.

Rekommendationen är att Avtalet ska användas för alla nya avtalsrelationer. För befintliga avtalsrelationer bör en diskussion om avtalsväxling till det nya Avtalet inledas så att avtalsväxlingen kan genomföras med full effekt.

Frågor om avtalet och beställning av arbetskopior skickas till tl-avtal(at)ssnf.org

 

Presentation Tjänsteleverantörsavtalet:

Presentation TL-avtalet 2019-08-07.pdf

 

Är du Tjänsteleverantör?

Då behöver ni teckna Överenskommelse om förvaltning av "Avtal om Transmissionsprodukter" med Stadsnätsföreningen, det gör ni en gång om ni tecknar alla Tjänsteleverantörsavtal under samma organisationsnummer.  Kontakta Stadsnätsföreningen via tl-avtal(at)ssnf.org för mer information 

Beställ "Överenskommelse om förvaltning" i PDF med skrivbara fält för företagsnamn från tl-avtal(at)ssnf.org

 

Tjänsteleverantörsavtalet

Den aktuella Avtalsversionen är 2017.1

Sammanfattning_av_Tjansteleverantorsavtalet.pdf

Amendments 2018-02-02_.pdf

Avtal_om_Transmissionsprodukter_2018-02-02_ver_20171.pdf

Bilaga_2_Samverkan_2018-02-02_ver_20171.pdf

Bilaga_21_Kontaktlista_Samverkan_2018-02-02_ver_20171.pdf

Bilaga_3_Tekniska_specifikationer_2018-02-02_ver_20171.pdf

Bilaga_4_Servicenivaer_2018-02-02_ver_20171.pdf

Bilaga_5_Avtalade_tjanster_och_priser_2018-02-02_ver_20171.pdf

Bilaga_6_Fel_i_transmissionsprodukter_2018-02-02_ver_20171.pdf

Bilaga_7_Ovriga_processer_och_rutiner_2018-02-02_ver_20171.pdf  

Overenskommelse_forvaltning_2018-02-02_ver_20171.pdf