Stadsnätsföreningens arbete

Stadsnätsföreningen har just nu fullt fokus på att ge dess medlemmar stöd och rådgivning med anledning av samhällets påverkan till följd av spridningen av coronavirussjukdomen covid-19. Det handlar om att skapa sig en bild av hur stödbehovet ser ut. Föreningen har också tät dialog med ansvariga myndigheter för att se vilket stöd som branschen kan få från dem.

Vilket scenario behöver Stadsnätsföreningens medlemmar förbereda sig för?

Telekombranschen väntas, i samma utsträckning som övriga verksamheter i Sverige, drabbas av personalbortfall. Det kan handla om bortfall till följd av sjukdom men även en situation där skolor stänger väntas påverka personalens möjlighet att delta i arbetet i samma utsträckning som vid normalläge. De som är nätägare väntas också se en effekt av att fler arbetar och studerar på distans. Det gör att kraven på snabb felavhjälpning vid driftstörningar väntas öka. En annan aspekt som kan drabba både nätägare och leverantörer är att reservdelstillgången där en eftersläpningseffekt från tidigare nedstängning av fabriker i Kina kan komma att märkas även under kommande månader.

Vilket stöd erbjuder Stadsnätsföreningen till sina medlemmar?

Stadsnätsföreningen arbetar både med att ge handgripligt stöd genom att exempelvis ta fram mallar och vägledningar. Föreningen har också tagit fram en funktionsbrevlåda där medlemmar kan ställa frågor med anledning av rådande situation.

Hur ser samverkan med övriga sektorn ut?

Sedan någon vecka tillbaka pågår en tät dialog med ansvariga myndigheter, främst PTS och MSB. Stadsnätsföreningens roll är att vidareförmedla en lägesbild över situationen bland sina medlemmar och det arbete som nu pågår.

 

Vad arbetar Stadsnätsföreningen med i nuläget? 

Föreningen arbetar med att bygga på material kring planeringsstöd och kontinuitetsplan för driftövervakning, fältservice och support genom att ta fram en mer komplett mall. Mallen ska användas av tjänsteleverantörer, operatörer och nätägare om de inte har eller vill komplettera sin reservplan för tjänsteleveranser till konsumenter och samhället.Mall för lån av teknisk utrustning

Stadsnätsföreningen har tagit fram en mall vid samverkan kring lån av teknisk utrustning. Avtalet består av ett huvudavtal och en bilaga för specifikation av utrustning.

Avtalsmallen finns att ladda ned på SiSG-portalen under fliken ”dokument”. Om ni inte har tillgång till portalen kan ni höra av er till Jimmy Persson, utveckling och säkerhetsansvarig på Stadsnätsföreningen.