Stöd till företag i Sverige för att planera för bortfall av personal, varor och tjänster

Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:

Vi befinner oss i en svår situation med spridningen av coronavirussjukdomen covid-19. Det påverkar oss alla. Nu behöver vi tillsammans, myndigheter, företag och organisationer planera för en möjlig förvärrad situation och skapa samarbeten för att samhället ska fortsätta att fungera.

Företagen har en viktig roll i detta.

MSB har bland annat tagit fram ett stöd i att planera för ett eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster. Många har redan kommit långt i sin planering. Men för de som precis har börjat finns detta stöd. Vi hoppas att ni har möjlighet att sprida detta i era olika nätverk så att det når så många företag som möjligt som behöver det.

Hypotetiska antaganden som stöd
Stödet går ut på att ställa rätt frågor. Att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade.

Det ingår även antaganden som företag kan utgå ifrån i planeringen. Viktigt att poängtera är att dessa antaganden inte är beskrivningar av hur covid-19 skulle kunna slå mot Sverige. Syftet är istället att de ska utgöra ett stöd i att skapa uthållighet och göra prioriteringar i en hypotetisk starkt påfrestande situation.

Antagandena är: 20 procent av ordinarie personal är borta från arbetsplatsen under sex veckor. Under två av dessa sex veckor är 40 procent av ordinarie personal borta från arbetsplatsen.

Samma antaganden har sänts som planeringsunderlag till vissa myndigheter som ansvarar för samhället beredskap.

En del av ett långsiktigt arbete
Planeringsstödet är ett komplement till metodstöd om kontinuitetshantering som MSB har tagit fram tillsammans med andra aktörer. Kontinuitetshantering handlar om att planera för att en verksamhet ska fungera på en tillräcklig nivå, oavsett vilken störning den utsätts för.

Allt stöd finns på msb.se/kontinuitetshantering.

Tillsammans skapar vi ett motståndskraftigt samhälle.

Dan Eliasson,
Generaldirektör
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

För att läsa informationen i originalutskick, klicka här.