Webbinarium

Stadsnätsföreningen anordnar webbinarium i syfte att vägleda stadsnäten i hanteringen av rådande samhällssituation.

Jimmy Persson, utveckling- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen, går igenom det planeringsstöd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram till sektorn. Webbinariet syftar till att vägleda stadsnäten i deras planeringsstödsarbete med anledning av rådande samhällssituation.

Tider för webbinarium:

I nuläget har föreningen inga inplanerade tider. Är du intresserad av att delta vid ett utbildningstillfälle? Hör av dig till webbinarium(at)ssnf.org