Lagar och föreskrifter

Rot- och rutavdrag

Nya regler från 1 januari 2017. Nu gäller RUT-avdrag även för installation, reparation och underhåll av datorer och annan IT-utrustning som utförs i bostaden.

Utbyggnadslagen

Ny lag från 1 juli 2016: Lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Föreskriften Driftsäkerhet

Vad handlar driftsäkerhetsföreskriften om?

Lagen om Elektronisk kommunikation (LEK)

Lagen om elektronisk kommunikation (ofta förkortat LEK) reglerar användningen av telenät och radio som kommunikationsmedel. LEK trädde i kraft 25 juli 2003 och ersatte då Radiolagen och Telelagen.

Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att nätoperatörer måste blockera piratsajter.

I mitten av februari kom den överraskande domen som går emot tingsrättens beslut från 2015. Fallet rörde huruvida internetleverantörer är medskyldiga till att brott begås när deras kunder laddar ned upphovsrättsskyddad film.