Utbildningar

Att stadsnätens medarbetare har rätt kompetens för att kunna upprätthålla stadsnätens verksamheter också vid kris är avgörande för att höja beredskapen bland Sveriges stadsnät. Utbildningar tas fram av Stadsnätsföreningen och en eller flera externa utbildningspartners. Förhoppningen är att utbildningar ska kunna genomföras på flera håll i landet och vid flera tillfällen för att underlätta för stadsnätens medarbetare att delta.

Kompetensbevis

De som deltar vid utbildningarna får kompetensbevis.
Kompetensbeviset är ett samarbete mellan Stadsnätsföreningen,
PTS och arbetsmarknadens parter.

Utbildningarna kommer att följas upp under efterföljande
år och grundläggande utbildningar kommer fortsätta
att finnas tillgängliga
för nyanställda.

 

Exempel på utbildningar som kommer att finnas tillgängliga

Vilken typ av utbildning som stadsnätens medarbetare behöver genomföras bedöms i samråd med Stadsnätsföreningen och anpassas efter medarbetarnas befintliga kompetens, vilken utrustning som stadsnätet tilldelas samt om det finns egna önskemål.

Exempel på utbildningar som kommer att finnas tillgängliga är beredskapssvetsare, felsökning och mätning samt upprättande av reservnod.