Vad händer nu?

Tidplan

De första leveranserna till stadsnät är genomförda.

Under våren 2023 kommer alla stadsnät i Sverige att ges möjlighet att ansöka om att vara en del av uppdraget Motståndskraft och uthållighet och ta emot materiel, delta i utbildning och bli en del av SiSG.

Beslutsprocessen skiljer sig åt mellan olika stadsnät men ambitionen är att ansökningsprocessen påbörjas efter genomfört informationsmöte.