Adresspecifikation - Rekommendation

För att konsumenter ska få rätt information och bl.a. minska risken för fel vid beställningar har stora delar av branschen kommit överens om en specifikation för adressinformation.

Under Svenska Stadsnätsföreningens ledning har tjänsteleverantörer, kommunikationsoperatörer och stadsnät gemensamt enats om en specifikation för hur en adress ska anges och vilka tjänster som kan levereras på en access till en kund.

Rekommendation Adresspecifikationen laddar du ner här.

 

Stadsnätsföreningens Kvalitetssäkringsprojekt

Denna rekommendation är en del av Stadsnätsföreningens kvalitetssäkringsprojekt för gemensamma processer i branschen:

Sagt om rekommendationen Adresspecifikation

Branschen har länge haft problem med felaktig eller ofullständig adressinformation. Det förekommer också oklarheter om vilket tjänsteutbud som kan levereras till en specifik kund. Konsumenter har drabbats av problem vid t.ex. beställningar och felavhjälpning. Nu har en specifikation gemensamt arbetats fram som skapar förutsättningar för att konsumenten får rätt information. Samtidigt minskar risken för fel i kommunikationen mellan tjänsteleverantörer, kommunikationsoperatörer och stadsnät.

- Det är kul att se att alla inblandade nu enats om en specifikation som minskar risken för att konsumenter drabbas av problem, säger Mikael Ek.

I arbetsgruppen för att ta fram en standardiserad process har Alltele, Bahnhof, Bredband2, Comhem (inkl. dotterbolag), Gothnet, IP-Only, Lunet, Serverado, T3, Telenor (inkl. dotterbolag), Telia Sonera (inkl. dotterbolag) och Umenet medverkat. Utöver dessa bolag har många bidragit och lämnat synpunkter under arbetets gång. Nu rekommenderar Svenska Stadsnätsföreningen och de företag som medverkat i arbetsgruppen att adresspecifkationen börjar användas.

Standardiseringsarbetet har tidigare resulterat i en process för byte av kommunikationsoperatör. Nu fortsätter arbetsgruppen med att standardisera en process för konsumenters byte av tjänsteleverantör. Målet är att minska risken för fel och minimera avbrottstiden för konsumenterna.

 
- Svenska Stadsnätsföreningen ser det som en viktig uppgift att bidra till standardiseringsarbete i branschen. Något som underlättar för konsumenterna, säger Mikael Ek.