Gdpr/Dataskydd

Stadsnätsföreningen har tagit fram rekommendationer, förslag på processer, rutiner, avtalstexter, avtalsmallar etc. Därtill erbjuder föreningen utbildningar till medlemmar.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

 

Föreningens arbete

Föreningen har tagit fram rekommendationer, förslag på processer, rutiner, avtalstexter samt avtalsmallar för personuppgiftsbiträdesavtal så att medlemmar själva kan göra en egen anpassning till sin organisation och det egna dataskyddsarbet. 

För att ta del av matrialet, logga in nedan. 

 

  

 

 

Utbildning GDPR/Dataskydd

Vill ditt stadsnät eller kluster ha en ubildning? Kontakta Per Lindström, se kontaktuppgifter till höger.

Under en halv dag går vi igenom ledningssystem, rekommendationer, förslag på processer och rutiner. Därtill avtalstexter och avtalsmallar för personuppgiftsbiträdesavtal. 

 

   

Datainspektionens information

På Datainspektionens hemsida finns mer att läsa om Dataskyddsförordningen.
Läs mer om dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Nyheter från Datainspektionen

Datainspektionen har inlett en granskning av Klarna

Datainspektionen har inlett en granskning av Klarna Bank AB för att se hur företaget behandlar personuppgifter. Granskningen sker efter att myndigheten har tagit del av företagets dataskyddspolicy och tagit emot ett flertal klagomål från enskilda gentemot Klarna. Granskningen sker i enlighet med myndighetens tillsynsplan.

29

MAR

Datainspektionens tillsynsplan

Datainspektionen har fattat beslut om sin tillsynsplan 2019–2020. Tillsynsplanen anger prioriterade granskningsområden för de närmaste två åren.

22

MAR

Datainspektionen inleder fler granskningar

Datainspektionen drar nu igång flera större granskningar av olika delar av dataskyddsförordningen, bland annat vad gäller samtycke som rättslig grund för att samla in och behandla personuppgifter.

1

NOV

DI har granskat 400 företag

Telekombranschen utmärkte sig negativt, endast hälften hade utsett ett dataskyddsombud.

1

NOV