Nyheter från DI

Nyheter från Datainspektionen

Datainspektionen har inlett en granskning av Klarna

Datainspektionen har inlett en granskning av Klarna Bank AB för att se hur företaget behandlar personuppgifter. Granskningen sker efter att myndigheten har tagit del av företagets dataskyddspolicy och tagit emot ett flertal klagomål från enskilda gentemot Klarna. Granskningen sker i enlighet med myndighetens tillsynsplan.

29

MAR

Datainspektionens tillsynsplan

Datainspektionen har fattat beslut om sin tillsynsplan 2019–2020. Tillsynsplanen anger prioriterade granskningsområden för de närmaste två åren.

22

MAR

Datainspektionen inleder fler granskningar

Datainspektionen drar nu igång flera större granskningar av olika delar av dataskyddsförordningen, bland annat vad gäller samtycke som rättslig grund för att samla in och behandla personuppgifter.

1

NOV

DI har granskat 400 företag

Telekombranschen utmärkte sig negativt, endast hälften hade utsett ett dataskyddsombud.

1

NOV