Nyheter från DI

Nyheter från Datainspektionen

Datainspektionen inleder fler granskningar

Datainspektionen drar nu igång flera större granskningar av olika delar av dataskyddsförordningen, bland annat vad gäller samtycke som rättslig grund för att samla in och behandla personuppgifter.

1

NOV

DI har granskat 400 företag

Telekombranschen utmärkte sig negativt, endast hälften hade utsett ett dataskyddsombud.

1

NOV