Stadsnätsföreningen

Konfliktlösningsregeln frågemall

Frågemall för stadsnäten som hjälp i inventering med anledning av regeln och vad ägardirektiv bör innehålla

2010 infördes den sk. konfliktlösningsregeln.  Den gör det möjligt att förhindra staten, kommuner samt statliga och kommunala bolag från att konkurrera med privata aktörer. I dokumentet ges en kort introduktion till viktiga frågeställningar som kan vara användbara för den som vill förbereda sig och närmare undersöka sin verksamhets förenlighet med den nya konfliktlösningsregeln.

Konfliktlösningsreglen Frågemall för stadsnäten SSNf 20100224.pdf