ON-API

ON-API (Open Network API) är ett leverantörsoberoende öppet maskin-till-maskingränssnitt (API) som syftar till att möta branschens behov av snabbare och smidigare processer genom automatisering. Gränssnittet förenklar beställningsprocessen för kunderna som via det gemensamma gränssnittet får möjlighet till snabbare service och korrekt statusinformation kring sin beställning.

ON-API Open Source

Det finns ett starkt önskemål från branschen att digitalisera processerna mellan tjänsteleverantörer, stadsnät och kommunikationsoperatörer. I dag sker mycket av kommunikationen manuellt vid kundbeställningar då många av stadsnäten och tjänsteleverantörerna använder sig av olika system, vilket förlänger och försvårar processen.

Arbetet med ON-API syftar därför till att digitalisera och automatisera kommunikationen, samt att kvalitetssäkra och standardisera dessa processer i branschen.

Ny version ON-API 2.5

Nu finns den vidareutvecklade ON-API 2.5 tillgänglig. Fokus har varit att förbättra gränssnittet och göra beställningsflödet mer balanserat genom att stödja dubbelriktad kommunikation för beställningsflöden mellan stadsnät och tjänsteleverantörer.
Uppdateringarna i ON-API 2.5 möjliggör bland annat automatiserad orderläggning från stadsnät och kommunikationsoperatörer till tjänsteleverantörer.


Uppdateringar ON-API 2.5:

Nya endpoints för att möjliggöra orderläggning från KO till TL

  • CO Order
  • Order
  • Order Notice

Förbättringar i befintliga endpoints

  • Orders API – optimering och förtydligande av vilka fält som är krävande i olika operationer
  • Accesses API – uppdatering av namn på diverse fält
  • Dataformats API – nya parametrar
  • Generellt – uppdaterat buggar och felskrivningar samt beskrivit processer tydligare med flödesscheman bl. a

 

Specifikationen för ON-API 2.5 finns på Github:
https://github.com/on-api/on-api/tree/master/2.5.0

Fullständig beskrivning av uppdateringar i version 2.5 finns i changelog på Github:
https://github.com/on-api/on-api/blob/master/2.5.0/changelog.md

 

För mer information, kontakta Per Lindström, kommersiell produktchef på Stadsnätsföreningen, per.lindstrom(at)ssnf.org