Pi-API / ON-API

Pi-API och ON-API är leverantörsoberoende öppna API för effektivt systemsamarbete mellan tjänsteleverantörer (TL eller SP), öppna nät (ÖN) och kommunikationsoperatörer (KO eller CO).

Branschen släpper API som Open Source

Branschen släpper ett utvecklat Pi-API (äldre version), numera kallad ON-API som Open Source. PI/ON-API är ett leverantörsoberoende öppet API för effektivt systemsamarbete mellan tjänsteleverantörer (TL eller SP), öppna nät (ÖN) och kommunikationsoperatörer (KO eller CO).

API exponerar de accesser som ställs till förfogande för tjänsteleverantörer att leverera sina tjänster på. På de accesser som exponeras kan sedan tekniska tjänster beställas, avbeställas och konsolideras.

APIet finns i två varianter. Ett där det är automaticerat på båda sidor och ett där det är manuellt på stadsnäts/KO sidan. Det senare är framtaget för att kunna användas inledningsvis eller mot mindre aktörer som ännu inte är mogna för en helautomatiserat system.

Varför behövs en standard?

Vår analys är att processen är för "skakig" och komplicerat för slutkunderna i dag. Stadsnäten och även Tjänsteleverantörer, har inte råd att skapa olika gränssnitt mellan parterna. Vi måste helt enkelt förenkla processen. Det är tillräckligt komplicerat för slutkunderna ändå.

Vilka använder denna lösning i dag?

Nästan samtliga nät som Com Hem anslutit använder denna lösning i dag (alla utom en). Antingen fullt utvecklat, automatiserat på båda sidor eller det halvt automatiserade system som beskrivs ovan.

Länken till PI-API: (äldre version)
https://github.com/ComHem/oss-provider-interface-api

Länken till ON-API: (senaste version)
https://github.com/on-api/on-api