Ny Process för byte av kommunikationsoperatör - Rekommendation

Nu finns en ny rekommendation för KO-byte som ersätter den gamla tillgänglig. - Under 2022 startade Stadsnätsföreningen ett arbete med att förnya processen för KO-byte i öppna stadsnät och anpassa den efter nuvarande regelverk och behov. Den gamla processen har inte reviderats sedan 2015 och anpassats efter den nya dataskyddsförordningen (GDPR), den är inte heller uppdaterad med den ansvarsfördelning och informationsdelning som tillämpas i dag.

Ny! Process för byte av kommunikationsoperatör - rekommendation

Kommunikationsoperatörer är de som sköter den aktiva utrustningen i bredbandsnät för att tjänsteleverantörer ska kunna leverera tjänster i öppna stadsnät. Ibland ingår kommunikations-operatörsrollen som en del av stadsnätets verksamhet. Om den inte ingår i stadsnätets verksamhet upphandlas kommunikationsoperatörer, i regel med några års mellanrum. Att byta kommunikationsoperatör innebär ofta förändringar i näten som i värsta fall orsakar längre avbrott och fel i samband med bytet av kommunikationsoperatör.

Den standardiserade processen för byte av kommunikationsoperatör ersätter inte avtal mellan parterna men det rekommenderas att nya avtal hänvisar till processen.

En bred arbetsgrupp bestående av stadsnät, kommunikationsoperatörer, tjänsteleverantörer och Sveriges Allmännytta har under Stadsnätsföreningens ledning arbetat fram en processbeskrivning som är anpassad för de typer av KO-byten som används i branschen. Till processen hör bifogade mallar för tidplan och data som överförs.

De som deltagit i arbetet är: Bahnhof, Bredband2, Fibra, IP-Only, IT Norrbotten, iTUX Communication, Junet, OpenUniverse, Sappa, Svenska Stadsnätsföreningen, Sveriges Allmännytta, Tele2, Telenor, Telia Company, Umeå Energi UmeNet, Utsikt Bredband, ViaEuropa Sverige och Wexnet.

Testversion mars-april 2023

För att ge fler möjlighet att testa den rekommenderade processen så har en releasekandidat (RC1) gjorts tillgänglig för testning och synpunkter under mars-april 2023 för att sedan ersättas av den officiella versionen under maj 2023.

Den rekommenderade Processen för KO-byte består av en Processbeskrivning inklusive bilaga med deltagande organisationer, bilaga Mall för tidplan samt bilaga för Accessdata och Migreringsdata

För information och synpunkter kontakta Per Lindström, per.lindstrom(at)ssnf.org

KO-byte processbeskrivning v0.81 RC1.pdf

Bilaga 2-Tidplan KO-migrering (mall).xlsx

Bilaga 3-Accessdata och Migreringsdata KO till TL.xlsx