Process för byte av kommunikationsoperatör - Rekommendation

2014, under Svenska Stadsnätsföreningens ledning, enades tjänsteleverantörer, kommunikationsoperatörer och stadsnät gemensamt om en process för byte av kommunikationsoperatör i stadsnät eller fastighetsnät. Processen är obsolet och kommer att ses över och anpassas för GDPR, etc.

Rekommendation Process för byte av kommunikationsoperatör

Kommunikationsoperatörer är de som sköter den aktiva utrustningen i bredbandsnät för att tjänsteleverantörer ska kunna leverera tjänster i öppna stadsnät. Ibland ingår kommunikations-operatörsrollen som en del av stadsnätets verksamhet. Om den inte ingår i stadsnätets verksamhet upphandlas kommunikations-operatörer, i regel med några års mellanrum. Att byta kommunikationsoperatör innebär ofta förändringar i näten som i värsta fall orsakar längre avbrott och fel i samband med bytet av kommunikationsoperatör.

Den standardiserade processen för byte av kommunikations-operatör ersätter inte avtal mellan parterna men nya avtal kan hänvisa till processen.

I arbetsgruppen för att ta fram en standardiserad process har Alltele, Bahnhof, Bredband2, Com Hem (inkl. dotterbolag), GothNet, IP-Only, Lunet, Serverado, T3, Telenor (inkl. dotterbolag), Telia Sonera (inkl. dotterbolag) och Umenet medverkat.

Utöver dessa bolag har många bidragit och lämnat synpunkter under arbetets gång.

 

Uppdatering 2021

Den gamla processbeskrivningen för byte av kommunikationsoperatör från 2014 har tagits bort i avvaktan på en uppdaterad process.
För information kontakta Per Lindström, per.lindstrom(at)ssnf.org

 

Stadsnätsföreningens kvalitetssäkringsprojekt 2015

Denna rekommendation är en del av Stadsnätsföreningens kvalitetssäkringsprojekt för gemensamma processer i branschen.  Se presentation Standardisering 2015.pptx för mer information. De tre delarna är: