Process för byte av kommunikationsoperatör - Rekommendation

Under Svenska Stadsnätsföreningens ledning har tjänsteleverantörer, kommunikationsoperatörer och stadsnät gemensamt enats om en process för byte av kommunikationsoperatör i stadsnät eller fastighetsnät.

Rekommendation Process för byte av kommunikationsoperatör 2014-12-14.pdf

 

Rekommendation Process för byte av kommunikationsoperatör

Kommunikationsoperatörer är de som sköter den aktiva utrustningen i bredbandsnät för att tjänsteleverantörer ska kunna leverera tjänster i öppna stadsnät. Ibland ingår kommunikations-operatörsrollen som en del av stadsnätets verksamhet. Om den inte ingår i stadsnätets verksamhet upphandlas kommunikations-operatörer, i regel med några års mellanrum. Att byta kommunikationsoperatör innebär ofta förändringar i näten som i värsta fall orsakar längre avbrott och fel i samband med bytet av kommunikationsoperatör.

Den standardiserade processen för byte av kommunikations-operatör ersätter inte avtal mellan parterna men nya avtal kan hänvisa till processen.

I arbetsgruppen för att ta fram en standardiserad process har Alltele, Bahnhof, Bredband2, Com Hem (inkl. dotterbolag), GothNet, IP-Only, Lunet, Serverado, T3, Telenor (inkl. dotterbolag), Telia Sonera (inkl. dotterbolag) och Umenet medverkat.

Utöver dessa bolag har många bidragit och lämnat synpunkter under arbetets gång.

Rekommendation Process för byte av kommunikationsoperatör 2014-12-14.pdf

 

Stadsnätsföreningens kvalitetssäkringsprojekt

Denna rekommendation är en del av Stadsnätsföreningens kvalitetssäkringsprojekt för gemensamma processer i branschen.  Se presentation Standardisering 2015.pptx för mer information. De tre delarna är: