Kemikalieskatten - Rekommendation

Kemikalieskatten är en punktskatt. Syftet är att minska förekomsten, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel i människors hem-och arbetsmiljö.Håll koll på var produkterna finns.

Nätägare med aktiv utrustning har behov av många typer av produkter för att skapa ett komplett nät. En enkel uppdelning av dessa produkter kan beskrivas som kundnära eller systemnära produkter. Stadsnäten består av flera nätsegment. När det gäller stadsnät så består dessa nät primärt av regionnät, anslutningsnät samt accessnät.

Region- och anslutningsnät har produkter kategoriserad som systemprodukter (LAN/WAN). Accessnät består av både system (LAN/WAN) och kundnära produkter (CPE/kundswitch/media adapter).

 

Varför är det viktigt att förstå var i nätet produkten finns?

Det beror på Lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (LSKE), vilken också kallas för "kemikalieskatt". Lagen trädde i kraft den 1 juli 2017 och är en så kallad punktskatt. Syftet med lagen är att minska förekomsten, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel i människors hem- och arbetsmiljö.

Lagen utgår från att skatt ges på sådana produkter som finns i närhet av människor. Sättet att definiera detta är genom att använda tulltaxans varukoder. KN-nr, för varor. Varje vara har ett KN-nr baserat på vilken typ av vara det är.

Läs hela rekommendationen här.