Nät och noder - Rekommendation

OBS! ÄLDRE REKOMMENDATION! Äldre rekommendation nätdokumentation, robusta nät, robusta noder och robusta fastighetsnät. Dessutom förtydligande gällande lås för kopplingsskåp och tätning av kanalisation och fiberkabel i kopplingsskåp och skarvenheter. NYA ANVISNINGAR finner ni på http://www.robustfiber.se

 

****************** O B S E R V E R A ! ******************

Nedanstående ej gällande rekommendationer ersätts av de
anvisningar som finns publicerad på http://www.robustfiber.se

****************** O B S E R V E R A ! ******************


 

OBS: Ej gällande rekommendation - Rekommendation Nätdokumentation 2011 

OBS: Ej gällande rekommendation - Rekommendation Robusta nät 2011-10-21

OBS: Ej gällande rekommendation - Förtydligande gällande lås för kopplingsskåp
och tätning av kanalisation och fiberkabel i kopplingsskåp och skarvenheter (januari 2015)

OBS: Ej gällande rekommendation - Rekommendation Robusta noder 2011-10-09.pdf

 

Rekommendation Robusta Fastighetsnät 2011-10-21.pdf

Rekommendationen Robusta Fastighetsnät syftar till att fastighetsägarna ska kunna ställa tydliga krav på installatörer, nätägare och operatörer för att därigenom etablera en enhetlig och robust passiv infrastruktur som bidrar till säkrare elektroniska kommunikationer från tjänsteleverantör fram till slutanvändare.